Pod takim hasłem w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbyła się kolejna z cyklu sesja popularnonaukowa promująca zdrowie. Tematem przewodnim tegorocznej sesji było "Witaminowe abecadło". Prelekcje i prezentacje wygłosili, między innymi, pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Sesje popularyzujące zdrowie w szkole średniej to pomysł wykładowczyni WSIiZ na kierunku Dietetyka i nauczycielki przedmiotów zawodowych w ZSG, dr Leokadii Drobnicy. Zapytana o to, jak zrodził się pomysł popularyzowania i propagowania wiedzy z dziedziny żywności i zdrowego żywienia wyjaśnia, że początki tej akcji społecznej sięgają 2003 roku. – Inspiracją pomysłu była Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i program profilaktyki zdrowia pod hasłem „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Akcja wówczas objęła zasięgiem całe Podkarpacie i nabrała dużego znaczenia. Wymiernym skutkiem programu ministerialnego (usunąć lub zamienić tak, aby nie było programu ministerialnego) było zapoczątkowanie cyklu sesji popularnonaukowych w szkołach. – Pierwszą Sesję Popularnonaukową „Żywność – nasz przyjaciel czy wróg?” zorganizowałam, ponieważ odczuwałam rosnącą potrzebę rozmawiania o żywności, ale w aspekcie zdrowia człowieka. Obserwując efekty tych spotkań doszłam do wniosku, że to temat wart kontynuacji. I tak sesje stały się moim wieloletnim wyzwaniem.

Sesje są organizowane z myślą o uczniach sieci szkół promujących zdrowie, szkół średnich pragnących rozwijać zainteresowania i pogłębiać wiedzę z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Kolejne edycje poszerzają krąg osób interesujących się problematyką żywności i żywienia człowieka, upowszechniają wzorce racjonalnego odżywiania, ale również wspomagają merytorycznie nauczycieli i uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów.

Współpraca WSIiZ i Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

W tym roku znaczący wkład w przeprowadzenie spotkania wnieśli pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prof. dr. hab. n.med. Jan Gmiński Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych Wydziału Medycznego WSIiZ wygłosił wykład pt. „Dwie siostry D3 i K2”, natomiast mgr Urszula Binduga –– Pełnomocnik Dziekana Wydziału Medycznego ds. kierunku Dietetyka zaprezentowała tegoroczną ofertę edukacyjną Wydziału Medycznego WSIiZ.

Dyrektor ZSG, Irena Baran ocenia: – Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników przedsięwzięcia – panowała młodzieżowa atmosfera, która pozwalała na bezpośredni kontakt z wykładowcami wyższych uczelni i liczne pytania ze strony uczniów. Według niej tego typu spotkania mają ogromny wpływ na poziom wiedzy i umiejętności, motywują uczniów i nauczycieli do odnoszenia sukcesów, stwarzają okazję do poszukiwania źródeł wiedzy w otoczeniu.

Należy podkreślić, że szeroka współpraca pomiędzy ZSG a WSIiZ została nawiązana ponad rok temu i skutecznie integruje środowisko szkoły średniej ze środowiskiem akademickim. Nie byłoby to możliwe bez chęci współpracy i otwartości przedstawicieli obu stron.