Uczniowie z Rzeszowa, Mielca i Dynowa zostali laureatami pierwszej edycji konkursu „Młodzi dziennikarze dla planety”. Ich prace nawiązywały do pozytywnych działań proekologicznych prowadzonych w najbliższej okolicy, ale także odnosiły się do degradacji środowiska wynikającej z aktywności człowieka.

Skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs „Młodzi dziennikarze dla planety” nawiązuje do idei zrównoważonego rozwoju, a zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu reportażu w jednej z wybranych form: tekst, film, podcast audio lub fotografia. Konkurs wpisuje się w realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ.

Komisja Konkursowa w składzie: dr Barbara Przywara (przewodnicząca Komisji), dr Grażyna Bochenek, dr Joanna Podgórska, mgr Natalia Puschhaus, red. Ilona Małek, red. Agata Kulczycka, po dokonaniu oceny 10 zgłoszonych na konkurs prac dokonało następującej oceny:

1 miejsce:
Szymon Maziarz – uczeń klasy II ze szkoły SMS Stal w Rzeszowie. Praca na temat: Mniej znaczy więcej – jak pokonać konsumpcjonizm? Podcast audio.

 

Wyróżnienie:
Oliwia Wiśniowska – uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie. Praca na temat: Drugie życie produktów = długie/drugie życie planety. Film.

 

Wyróżnienie:
Izabela Miodunka – uczennica klasy IV  z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu. Praca na temat: Małe stworzenie – wielkie znaczenie. Wpływ bioróżnorodności na przyszłość naszej planety. Artykuł i kolaż fotograficzny.
Przeczytaj – pobierz plik pdf.

 

Dr Barbara Przywara, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Komunikacja cyfrowa:

Członkowie Komisji konkursowej bardzo wysoko ocenili poziom zgłoszonych prac oraz zaangażowanie uczniów w problematykę zrównoważonego rozwoju. Przesłane prace ukazały wysoką świadomość uczniów i uczennic odpowiedzialności za środowisko w ujęciu lokalnym i indywidualnym. Forma reporterska niektórym sprawiła pewne problemy, ale równocześnie pozwoliła na spojrzenie na konkretne fakty i inicjatywy, które niekiedy są mało widoczne, można rzec, że mało „klikalne”, choć tak ważne. Celem konkursu było między innymi pobudzenie takiej uważności na to co robi każdy z nas i nasze otoczenie, zachęcenie młodych ludzi do zauważania rzeczy ważnych społecznie. Wybór zwycięskich prac nie był łatwy – miały różne i ciekawe formy (film, tekst, podcast), ukazywały konkretne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w środowiskach lokalnych, a ponadto były oryginalne i kreatywne


Nagrody:

Nagroda Główna: 1000 zł oraz voucher na bezpłatny pierwszy semestr studiów na wybranym kierunku w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej (np. Komunikacja cyfrowa, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna),
Wyróżnienia:  – 500 zł oraz voucher na bezpłatny pierwszy semestr studiów na wybranym kierunku w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej.
Wszyscy Laureaci: wizyta w redakcji oddziału terenowego Telewizji Polskiej TVP3 Rzeszów.
Nagroda dla Opiekunów Laureatów: roczne cyfrowe prenumeraty „Tygodnika Powszechnego”.

Gali Finałowej konkursu towarzyszył wykład red. Karoliny Błaszkowicz z Onet.pl oraz warsztaty dziennikarskie „Oko na klimat” dla wszystkich zainteresowanych uczestników konkursu, poprowadziła je red. Alina Bosak z VIP Biznes&Styl.

***

Organizator konkursu: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
Patroni merytoryczni: Stowarzyszenie EKOSKOP, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Patroni medialni: Gazeta Wyborcza Rzeszów, TVP Rzeszów, Rzeszow-news.pl.