Już po raz trzynasty organizujemy Plebiscyt „Student Roku 2017” – konkurs, który ma na celu nagrodzenie wyjątkowych studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – termin zgłoszeń do 20 czerwca 2017 roku.

Plebiscyt „Student Roku” jest imprezą środowiska akademickiego WSIiZ, adresowaną do studentów wszystkich kierunków, form i stopni kształcenia. Głównym organizatorem jest Samorząd Studencki WSIiZ. Celem plebiscytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych studentów, którzy w różnych, społecznie cenionych formach aktywności wyróżniają się na tle pozostałych. Nabór kandydatur do plebiscytu trwa do 20 czerwca br. Studenci mogą być zgłaszani przez wykładowców, pracowników Uczelni, opiekunów grup wykładowych, starostów roku oraz innych studentów, w następujących kategoriach:

Kategoria I: WSIiZTAK-owiec WSIiZ na TAK!!!

Do tej kategorii nominowani są studenci wspierający WSIiZ w działaniach promocyjnych oraz pracujący organizacyjnie na rzecz uczelni, biorący udział w akcjach promocyjnych, zaangażowani w tworzenie projektów na rzecz uczelni itp.

Kategoria II: Artysta
Do tej kategorii nominowani są studenci, wykazujący się inwencją twórczą w jednej z dziedzin sztuki: taniec, muzyka, teatr, film, fotografia, sztuki plastyczne, moda itp.

Kategoria III: Społecznik
Do tej kategorii nominowani są studenci pomagający innym. Osoby biorące udział w różnego rodzaju wolontariatach, wspierające osoby potrzebujące pomocy.

Kategoria IV: Innowator

Do tej kategorii nominowani są studenci, którzy posiadają własne osiągnięcia w zakresie szeroko rozumianej wynalazczości, tj. prowadzą samodzielnie lub w zespole prace o charakterze badawczym lub doświadczalnym, dotyczące pomysłu stworzenia nowego produktu lub nowej technologii. Szczególnie docenione będą te osiągnięcia, które mają szanse stać się podstawą do komercyjnego wdrożenia takiego produktu lub technologii na rynek, w tym również w formie założenia własnej, innowacyjnej firmy (start-up). Do tej grupy zaliczać się też będą osoby, które angażują się w nowe, oryginalne przedsięwzięcia lub udoskonalają już istniejące.

Kategoria V: Lider
Do tej kategorii nominowani są studenci, którzy powołują do życia nowe inicjatywy i skutecznie je realizują. Osoby, które potrafią zgromadzić innych wokół nowego przedsięwzięcia, zmotywować ich do działania prowadząc do sukcesu. Pasjonaci i "zapaleńcy" wyróżniający się kreatywnością, umiejący zarazić swoją pasją innych studentów.

Kategoria VI: Naukowiec
Do tej kategorii nominowani są studenci, którzy posiadają osiągnięcia w obszarze nauki, np. prowadzą własne badania naukowe, publikują, zajmują się popularyzacją nauki, organizują konferencje i kongresy oraz biorą w nich udział, a także uczestniczą w realizacji projektów badawczych.

Korzyści wynikające ze zgłoszenia do Plebiscytu "Student Roku 2017":

  • uzyskanie tytułu Studenta Roku, który można wpisać jako wyjątkowe osiągnięcie w CV;
  • po uzyskaniu pozytywnej decyzji Kapituły, otrzymanie wyjątkowej nagrody i gratulacji z rąk Władz Uczelni.

Zgłoszenia dokonywane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowegozgody kandydata na udział w Plebiscycie. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Samorządu Studenckiego (pok. RA 52).

Więcej informacji można uzyskać w Samorządzie Studenckim pok. RA52 oraz na facebooku.

Nagrody w ramach Plebiscytu przyznawane będą przez Kapitułę złożoną z reprezentantów Władz, pracowników oraz studentów WSIiZ w terminie do 26 czerwca. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają nagrody i dyplomy podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018. Sponsorem nagród tegorocznej edycji konkursu jest Bank Pekao S.A.