W rozpoczynającym się roku akademickim studia we WSIiZ  rozpocznie wraz ze słuchaczami podyplomowymi ponad 6500 studentów, w tym ponad 2100 cudzoziemców. W ramach oferty polsko– i anglojęzycznej studenci kształcić się będą na 16 kierunkach studiów w 4 kolegiach.

           Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się w Centrum Edukacji Międzynarodowej w kampusie Uczelni w Kielnarowej. Jej pierwszym akcentem było wręczenie byłemu Rektorowi WSIiZ, a obecnie Wiceprezydentowi dr Wergiliuszowi Gołąbkowi, Medalu BENE MERITUS DE ACADEMIA Zasłużony dla WSIiZ. Medal jest wyrazem uznania za pracę i wysiłek włożony w kształcenie młodego pokolenia Polaków oraz i ugruntowania pozycji Uczelni na edukacyjnej mapie świata.

           W nowy rok akademicki WSIiZ wchodzi z nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2024. W czasie przemówienia inauguracyjnego Rektor prof. Andrzej Rozmus zwrócił uwagę, że wobec wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem kluczowa jest rola szkoły wyższej. Musi ona tworzyć warunki dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych, ze szczególną dbałością o realizację celów zrównoważonego rozwoju, zapewniając dobre życie kolejnym pokoleniom.

          Wagę tego tematu w polityce Uczelni podkreślił wykład inauguracyjny:  prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak wygłosił wykład pt. „Zrównoważony rozwój – filozofia dla zabieganych”.

Inauguracja to czas na podsumowania          

           W czasie przemówienia Rektor WSIiZ prof. Andrzej Rozmus zwrócił uwagę, że wszystkie 4 Kolegia WSIiZ zostały wysoko ocenione w czasie ostatniego procesu ewaluacji polskich jednostek naukowych oraz przypomniał, że uczelnie niepubliczne nie podlegały takiemu obowiązkowi i faktycznie jedynie ok. 10% z nich zgłosiło swój naukowy dorobek do oceny. Rektor zaznaczył także, że nadal na ponad 50% poziomie utrzymał się w minionym roku udział przychodów pozadydaktycznych w ogólnej strukturze przychodów i dlatego, pomimo mocnego spowolnienia rozwoju gospodarczego oraz wysokiej inflacji, WSIiZ ma stabilną sytuację finansową.

             Tradycyjnie podczas Inauguracji odbyła się Immatrykulacja, czyli akt przyjęcia do wspólnoty akademickiej studentów I roku. Uczelnia odnotowała ponad 50% wzrost chętnych do podjęcia kształcenia, w większości na studiach stacjonarnych. Studia w tym trybie rozpocznie prawie 2,5 razy więcej studentów niż na studiach niestacjonarnych.

Oferta edukacyjna Uczelni

              Najbardziej popularne kierunki studiów polskojęzycznych to na I stopniu Grafika komputerowa i produkcja multimedialna wraz ze specjalnością Projektowanie gier komputerowych, Zarządzanie, Kosmetologia Informatyka oraz specjalność Programowanie. Na II stopniu bardzo dobre wyniki rekrutacyjne Uczelnia zanotowała na Zarządzaniu i Projektowaniu graficznym. Najpopularniejsze studia anglojęzyczne to natomiast: International Business Management, Aviation Management, Nursing i Programming. Wśród studentów obcokrajowców najliczniej reprezentowane kraje pochodzenia to: Kazachstan, Ukraina, Zimbabwe, Indie i Turcja.

             Immatrykulacja odbyła się także dla słuchaczy seminarium doktoranckiego z nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. W bieżącym roku akademickim z oferty edukacyjnej WSIiZ korzystać będzie również ponad 300 osobowa grupa słuchaczy Akademii 50+ oraz blisko 300 uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, którego WSIiZ jest organem prowadzącym.

Świetlica „Przyjdź i odpocznij. Nauka, relaks, zabawa”

           Ważnym elementem uroczystości inauguracji było podsumowanie starań podjętych przez Uczelnię w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Ze względu na licznych ukraińskich Studentów oraz Pracowników Uczelnia bardzo mocno włączyła się w akcje pomocowe dla ukraińskiej społeczności w Polsce, prowadząc w ramach świetlicy „Przyjdź i odpocznij. Nauka, relaks, zabawa” między innymi kursy językowe, animacje i warsztaty dla dzieci, pomoc psychologiczną oraz prawną. Uczelni pomogły liczne duże, średnie oraz małe firmy, instytucje oraz osoby fizyczne. Przedstawiciele partnerów świetlicy odebrali z rąk dwójki ukraińskich dzieci: Ewy i Renata oraz Uczelnianego Koordynatora do spraw sytuacji kryzysowej w Ukrainie Mykoly Voronina kwiaty oraz symboliczne dyplomy. Ukraińscy studenci i pracownicy WSIiZ podziękowali także za okazane wsparcie Prezydentowi WSIiZ prof. Tadeuszowi Pomiankowi i przekazali mu tradycyjne ukraińskie ludowe lalki.

I Biennale im. prof. Józefa Szajny

            Ponadto w czasie inauguracji poznaliśmy laureatów I Biennale im. Prof. Józefa Szajny, nagrodę główną w tym konkursie otrzymała Anastasiia Vasyliuk, wyróżnienia powędrowały do Olafa Żuka, Kamila Karnasa oraz Edyty Musiał. Konkurs został  organizowany przez Katedrę Grafiki Komputerowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, tegoroczne hasło konkursowe brzmiało:  Józef Szajna – artysta wszechstronny”. Wystawę prac można oglądać w CEM w Kielnarowej.

 

Zobacz relację filmową z uroczystości Inauguracji:

Zobacz też krótką relację filmową z uroczystości Inauguracji.

Zobacz galerię zdjęć (Piotr Kordyś/Studio Bluecherry/WSIiZ):

Z okazji jubileuszu 25-lecia WSIiZ życzenia i gratulacje przesłali nam m.in.:
Przemysław Czarnek, Minister Nauki i Edukacji
Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki
Władysław Ortyl, Marszałek Podkarpacki
Ewa Draus, Wicemarszałek Wojwództwa Podkarpackiego
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
prof. dr hab. inż. Andrzej Bialkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Rektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego