Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od kilku lat poddawana jest weryfikacji poprzez uznane rankingi i oceny prowadzone przez niezależnych ekspertów krajowych, jak i międzynarodowych. W Europie jednym z najbardziej popularnych rankingów jest U-Multirank, realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. W Polsce najbardziej prestiżowy jest ranking magazynu Perspektywy. Uznaniem cieszy się również Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. We wszystkich WSIiZ jest jednym z krajowych liderów niepublicznych szkół wyższych.

międzynarodowym rankingu U-Multirank znacząca pozycja WSIiZ na mapie edukacyjnej Polski została potwierdzona w ilości przyznanych wysokich ocen w kilkunastu kategoriach. Najwyższe noty tj. bardzo dobry „A” lub dobry „B” przyznano m.in. za liczbę absolwentów, którzy znajdują pracę po studiach czy osiągnięcia naukowe i publikacje oraz za umiędzynarodowienie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest jedyną uczelnią z Podkarpacia, która znalazła się w U-Multiranku, łącznie sklasyfikowano w nim ponad 1600 szkół wyższych z 95 krajów świata m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Harvard University, University of Oxford czy University of Cambridge.

U-Multirank oferuje studentom, ich rodzicom oraz innym zainteresowanym osobom wartościowe spojrzenie na instytucję szkolnictwa wyższego poprzez szereg parametrów, co jest bardzo pożądane dla dokonania wyboru odpowiedniej uczelni, jak również dla pobudzania zdrowej konkurencji między uczelniami – podkreśla Tibor Navracsics Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu UE.

Więcej informacji nt. międzynarodowego rankingu U-Multirank

WSIiZ również wypadła dobrze w prestiżowym polskim rankingu szkół wyższych „Perspektyw”. W kategorii niepubliczne uczelnie magisterskie WSIiZ okazała się najlepszą szkołą wyższą w Polsce południowo-wschodniej, jak i całej Polsce Wschodniej. W porównaniu z wynikami z ubiegłego roku uczelnia odnotowała wzrost w następujących kategoriach: prestiż, umiędzynarodowienie, innowacyjność, a także w kilku podkategoriach, takich jak: ocena parametryczna siły naukowej, rozwój kadry własnej, a także prowadzenie kierunków magisterskich.

Więcej informacji nt. rankingu szkół wyższych „Perspektyw”

W najnowszej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” – 2018, eksperci ocenili, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci zgodnie z oczekiwaniem rynku pracy, w umiejętny sposób współpracuje z otoczeniem zewnętrznym oraz wyposaża absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje. Tym samym WSIiZ otrzymał zaszczytny tytuł „Uczelnia Liderów”, a Rektor dr Wergiliusz Gołąbek wyjątkowe wyróżnienie „Aurea Praxis”.

W kilkustronicowym uzasadnieniu ekspertów przyznania tytułu „Uczelnia Liderów” można przeczytać: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedną z tych uczelni, w przypadku których już sama nazwa ośrodka akademickiego może stanowić synonim dla takich określeń, jak jakość, prestiż czy lider. Każde z tych słów w sposób dosłowny wyraża liczne osiągnięcia, międzynarodową markę, najwyższy możliwy poziom edukacji oraz szerokie perspektywy zawodowe, jakie rzeszowska Uczelnia oferuje swoim studentom.

Więcej informacji nt. Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”

Wszystkie prezentowane zestawienia i rankingi po raz kolejny dowodzą, że WSIiZ to uczelnia dla ludzi, którzy chcą się kształcić nowocześnie i praktycznie w międzynarodowym otoczeniu.