Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci zgodnie z oczekiwania rynku pracy, w umiejętny sposób współpracuje z otoczeniem zewnętrznym oraz wyposaża absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje. Taką ocenę wystawiono WSIiZ w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” – 2018. Specjalne wyróżnienie otrzymał dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ w Rzeszowie.

Prof. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds. Nauki

 

Uroczysta Gala Finałowa VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” odbyła się 28 czerwca 2018 roku w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W imieniu WSIiZ certyfikat „Uczelnia Liderów” odebrała prof. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds. Nauki.

Ponadto komisja konkursowa postanowiła także uhonorować indywidualnym wyróżnieniem „Aurea Praxis” dra Wergiliusz Gołąbka, Rektora WSIiZ za „szczególne osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania w prowadzonej instytucji akademickiej idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej”.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedną z tych uczelni, w przypadku których już sama nazwa ośrodka akademickiego może stanowić synonim dla takich określeń, jak jakość, prestiż czy lider. Każde z tych słów w sposób dosłowny wyraża liczne osiągnięcia, międzynarodową markę, najwyższy możliwy poziom edukacji oraz szerokie perspektywy zawodowe, jakie rzeszowska Uczelnia oferuje swoim studentom.

Eksperci, którzy przyznali WSIiZ tytuł „Uczelnia Liderów”.

 

W uzasadnieniu podkreślono również, iż oferta edukacyjna WSIiZ jest wynikiem szczegółowej analizy rynku pracy, co przekłada się na oferowanie takich kierunków i specjalności, które wypełniają nisze i dają realną szanse na owocną karierę zawodową dla kandydatów na studia, jak i osób już studiujących.

Eksperci podkreślili także m.in. jakość i komfort kształcenia studentów poprzez profesjonalnie przygotowaną bazę naukowo-dydaktyczną, w tym specjalistyczne laboratoria, nowoczesne sale audytoryjne, wykładowe i ćwiczeniowe, a także studencką bazę relaksacyjną. Doceniono także innowacyjne działania adresowane do studentów, mające ułatwić znalezieniu pracy czy założenie własnej firmy.

Uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” przez WSIiZ jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej pozycji na mapie edukacyjnej zarówno w regionie, jak i w Polsce. Przyznanie tego certyfikatu ma potwierdzenie również w tegorocznych rankingach uczelni wyższym m.in. w międzynarodowym rankingu U-Multirank, WSIiZ uzyskała najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B” w kilkunastu kategoriach m.in. za liczbę absolwentów, którzy znajdują pracę po studiach czy osiągnięcia naukowe i publikacje. Z kolei w ostatnim rankingu Perspektyw WSIiZ uplasowała się najwyżej, ze wszystkich uczelni niepublicznych Polski południowo-wschodniej.

Dominik Łazarz, rzecznik prasowy WSIiZ

 

Zapoznaj się z uzasadnieniem przyznania certyfikatu

Ranking U-Multirank 2018
Ranking „Perspektywy” 2018