Dr Robert Pater odbył wizytę w Universidad Pablo de Olavide w Sewilli w charakterze visiting researcher. Wizyta miała na celu zaprezentowanie referatu pt. Horizontal educational mismatch; a new method of measurement with application to Poland oraz konsultacje naukowe i dopracowanie szczegółów współpracy w ramach projektu pt. Metoda ustawicznego badania niedopasowania edukacyjnego na szczegółowym poziomie.

Hiszpanie zaakceptowali metodykę jako ciekawą i nowatorską. Stwierdzili, że nawet stosunkowo podstawowe analizy mogą być ciekawe z punktu widzenia publikacji w czasopismach z impact factor. Spotkanie dotyczyło m.in. metod, które zaproponowali, do uzyskania szczegółowej informacji o niedopasowaniach edukacyjnych (kwalifikacyjnym i kompetencyjnym na szczegółowym poziomie). Zaproponowali (na początek) zastosowanie różnych wariantów analiz klastrowych (cluster analysis), których metodykę rozwijają. Trudność w analizie polega na tym, że posiadane w projekcie dane pochodzą z różnych typów badań i metodyka łączenia podaży i popytu w takich przypadkach nie jest dobrze rozwinięta. Daje to jednak podstawy do rozbudowy metod i teorii na ten temat i publikacji wyników.

Podczas wizyty podjęto współpracę z Prof. Carlos Usabiaga Ibáñez z Universidad Pablo de Olavide oraz Prof. Fernando Núñez Hernández z University of Seville. Współpraca dotyczy analiz rynku wolnych miejsc pracy. Rynek ten jest o tyle trudny (i zarazem ciekawy) do analiz, że dane na temat wolnych miejsc pracy (praktycznie na całym świecie) są jednymi najbardziej wątpliwych z wszystkich danych o charakterze ekonomicznym. Stąd wciąż poszukuje się nowych źródeł danych, korekty posiadanych danych oraz metod ich analiz.