Edukacja, dostęp do służby zdrowia oraz przemoc, w tym także przemoc na tle seksualnym – te zagadnienia pojawiły się na kolejnej edycji UITM Talks zorganizowanej przez for European Union Research w związku z obchodami Dnia Kobiet.

„Jako organizatorzy bardzo cieszymy się z faktu, że znacznie wzrosła liczba zgłoszeń od osób, które chciały wystąpić. Zaproponowane tematy poruszały kwestie wyjątkowo istotne, dlatego tym razem zgodziliśmy się na wystąpienia większej liczby osób” – mówi Sylwia K. Mazur, opiekunka Student Center for European Union Research „EU Club”.

Wśród występujących znaleźli się: Kamilla Amangeldinova („Ewolucja praw kobiet na przełomie wieków”), Kinga Suda („Prawo do aborcji, prawem kobiety”), Andulile Makanda („Pozycja kobiety w afrykańskim społeczeństwie”), Dominika Czyż („Jak przeciwdziałać kulturze gwałtu?”), Aleksandra Sagatowska („Okaleczanie żeńskich narządów płciowych – okrutna tradycja”), Anastasiia Meretin („Rola edukacji seksualnej w przeciwdziałaniu przemocy”) oraz Dmitre Kissol („Przeciwdziałanie przemocy domowej na przykładzie Malezji”). Ponadto jedna z uczestniczek – Elżbieta Andrews – podzieliła się swoim osobistym doświadczeniem dotyczącym tego, jak ciężko jest zakończyć związek, w którym istnieje przemoc.

„Choć sytuacja kobiet na świecie jest dalej trudna, to w sprawę angażuje się coraz więcej mężczyzn. W naszym wydarzeniu udział wzięło dwóch studentów, co wskazuje na coraz wyższą świadomość tego zagadnienia, szczególnie wśród młodych ludzi. Za sukces uważam także pojawienie się na scenie przedstawicieli różnych kierunków, także ze ścieżek polskojęzycznych”  – dodaje Sylwia K. Mazur.

UITM Talks to inicjatywa, która zrodziła się na początku bieżącego roku akademickiego. Studenci z „EU Club” chcieli stworzyć inicjatywę, która nie tylko będzie podnosić świadomość rówieśników w kwestii praw człowieka, lecz będzie ich także zachęcać do przeciwdziałania wykluczeniu oraz dyskryminacji. Pierwsza edycja (UITM Talks: Human Rights) odbyła się w grudniu i była związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością. Kolejna edycja, czerwcowa, będzie poświęcona prawom mniejszości seksualnych.