W światowym rankingu UI GreenMetric Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazła się na trzecim miejscu wśród polskich uczelni. Ranking uwzględnia rozwiązania ekologiczne oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju, a zestawienie obejmuje 956 uczelni z całego świata.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat podejmuje szereg działań w obszarze zrównoważonego rozwoju, stąd decyzja Władz uczelni o przystąpieniu do UI GreenMetric. Jak podkreśla dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds Nauki, ranking pozwolił na analizę i pogłębioną ocenę wszystkich dotychczasowych aktywności dotyczących ekologii i zrównoważonego rozwoju, a także na dyskusję dotyczącą przyszłej strategii w tym zakresie. Prorektor Jurkowska zwraca także uwagę, że w grupie polskich placówek, które zgłosiły swój udział w rankingu, WSIiZ jest jedyną uczelnią niepubliczną.
 
Już teraz możemy się pochwalić ciekawymi projektami badawczymi, np. w obszarze naturalnych kosmetyków,  czy też aktywnością kół naukowych podejmujących  tematykę zrównoważonego rozwoju z perspektywy studentów. W najbliższej przyszłości planujemy wprowadzenie nowych programów studiów w zakresie zrównoważonego biznesu oraz związanej z nim transformacji cyfrowej – informuje dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka.
 
Dr Justyna Berniak-Woźny, Pełnomocnik Prezydenta WSIiZ ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, podkreśla natomiast: Docelowo mamy ambicję, aby nasze studia przygotowywały nie tylko odpowiedzialnych pracowników i menedżerów, ale również, a może przede wszystkim, liderów zrównoważonego rozwoju.  Nie ulega wątpliwości, że dziś wszyscy musimy być odpowiedzialni za naszą planetę, a w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania traktujemy te kwestie bardzo poważnie.
 

Co to jest UI GreenMetric?

Ranking UI GreenMetric od 2010 roku ocenia aktywność uczelni związaną ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu, ocenie poddawane są między innymi zużycie energii elektrycznej i wody, wykorzystanie transportu oraz gospodarowanie odpadami. Ważnym kryterium oceny są także działania edukacyjne na rzecz środowiska. Udział w UI GreenMetric jest dla wszystkich uczelni  bezpłatny.
 
W tegorocznej edycji rankingu UI GreenMetric uczestniczyło 959 uczelni z 80 krajów z całego świata, w tym 9 z Polski.  Na szczycie rankingu znalazły się uniwersytety z Holandii oraz z Anglii. Spośród polskich uczelni najwyżej, bo na 134 miejscu w rankingu, znalazła się Politechnika Gdańska. Drugie miejsce – czyli 250 na liście światowej – zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa znajduje się na miejscu trzecim i jest to 411 pozycja w rankingu światowym.
 
Certyfikat wydany przez UI Greenmetric dla WSIiZ