„Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki to konkurs, w którym wzięło udział 50 projektów, spośród których do finansowania zakwalifikowano tylko 3 najlepiej ocenione wnioski. Wśród nich znalazł się projekt naszej uczelni Leksykon polskich logików 1900-1939 przygotowany pod kierownictwem prof. Jana Woleńskiego

Celem projektu jest opracowanie leksykonu logików polskich, ich dorobku i twórczości. W szczególności, poszczególne hasła będą zawierać informacje biograficzne, bibliograficzne, badania logiczne i ich rezultaty, oraz ich znaczenie dla rozwoju dla logiki w Polsce i na świecie.
Dokonania logików polskich należą do najważniejszych w historii nauki w Polsce. Zyskały znaczenie światowe, a także odegrały dużą rolę w tworzeniu życia akademickiego w okresie międzywojennym. Dlatego przedstawienie dorobku polskich logików pracujących i działających w okresie, którego projekt dotyczy, jest ściśle związane z kształtem polskiej kultury w okresie odzyskania niepodległości i w czasie II RP.

Sukces ten cieszy nas tym bardziej, iż projekt WSIiZ znalazł się w gronie laureatów obok Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.