W czerwcu rozpoczęły się prace badawcze w ramach kolejnego projektu wyróżnionego grantem Podkarpackiego Centrum Innowacji. Naukowcy z Kolegium Informatyki Stosowanej będą badać możliwości zastosowania koncepcji cyfrowych replik pracowników.

Głównym celem projektu jest weryfikacja możliwości zastosowania koncepcji cyfrowych replik pracowników na wybranych stanowiskach, skorelowanych z nieustannie aktualizowanymi danymi, związanymi z charakterystyką wykonywanych zadań i stanowiska, posiadanymi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem, a także z kluczowymi parametrami psychofizycznymi tych pracowników oraz charakterystyką środowiska fizycznego, w którym aktualnie się znajdują, tak, aby w efekcie finalnym można było zwiększyć ich efektywność pracy, przy jednoczesnym wzroście satysfakcji i doświadczenia – mówi dr inż. Arkadiusz Lewicki, Zastępca Kierownika Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych.

W projekcie zweryfikowana zostanie koncepcja zastosowania cyfrowych powiązań komunikacyjnych pomiędzy bliźniakami wykonującymi zadania o podobnej charakterystyce.  tak, aby mogły one wymieniać się informacjami, a także uczyć na podstawie analizy czynników, które mogą wpływać na zwiększenie wydajności pracy. Cyfrowe bliźniaki mają również komunikować się, aby ocenić jak najlepiej ze sobą współpracować w realizacji konkretnego zadania.

Okres realizacji projektu pn. “Technologia uczących się cyfrowych bliźniaków w procesie zwiększania efektywności pracownika” pod kierunkiem dr inż. Arkadiusza Lewickiego został zaplanowany od czerwca do grudnia 2021 roku. Badania będą współprowadzić także: dr inż. Leszek Puzio, dr inż. Leszek Gajecki, dr hab. inż. Krzysztof Pancerz oraz wybrany student.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Podkarpackiego Centrum Innowacji. O innych pracach badawczych, realizowanych w ramach II naboru do Programu grantowego PCI, informowaliśmy TUTAJTUTAJ.