W konkursie „Unia równych szans” Yana Khodovytska, studentka trzeciego roku studiów I stopnia na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, zdobyła II miejsce, a Daria Pyziak, studentka pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku Projektowanie graficzne, zdobyła III miejsce. Zadaniem konkursowym było opracowanie logotypu „Unii równych szans”, który w sposób kreatywny i estetyczny przedstawia ideę równych szans oraz będzie identyfikatorem osób, którym zależy na wdrożeniu w życie postulatu równych szans i równouprawnienia. 

Celem konkursu „Unia równych szans” było propagowanie idei równości szans oraz niedyskryminacji, a także edukacja i krzewienie postaw szanujących równość kobiet i mężczyzn wśród mieszkańców regionu. Jury w składzie:  Wioletta Rejman – dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Maria Galewska – przedstawicielka Komisji Europejskiej i ekspertka z zakresu Funduszy Europejskich, wolontariusze z całego świata – podopieczni Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO z Rzeszowa, zespół pracowników spółki Ideo Force oraz zespół pracowników z Urzędu Marszałkowskiego – przedstawicielki Oddziału promocji Funduszy Europejskich oraz Oddziału ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi, przyznało trzy pierwsze, trzy drugie i trzy trzecie miejsca oraz jedenaście wyróżnień w każdej z kategorii.

 

Praca graficzna Yany Khodovytskiej
Praca graficzna Darii Pyziak

Jak mówi studentka Yana Khodovytska, jej praca przedstawia odcisk palca. Odcisk palca jest nieodzownym elementem każdego ludzkiego istnienia. Logo jest połączeniem odcisków, które pomimo różnic tworzą jedność, kształtując przy tym element wspólny. Odcisk pokazuje równość niezależnie od tego kim jesteś. Użyłam kolorów tęczowych chcąc podkreślić różnorodność ludzkości. Czcionkę wybrałam w stylu minimalistycznym, ostre kąty zostały zaokrąglone z racji na istotę poruszanego problemu – dodaje Yana Khodovytska.

Praca studentki Darii Pyziak powstała w ramach zajęć konwersatoryjno – projektowych prowadzonych przez dra Krzysztofa Gronia. Studentka o konkursie dowiedziała się od swojej koleżanki, z którą wspólnie tworzy Koło Naukowe Kreowania Wizerunku Marki „Forma”. Wspólnie z koleżanką staramy się na bieżąco odnajdywać różne konkursy, które mogą stanowić okazję do rozwoju dla członków koła i nas samych. Konkursy oferują także możliwość dodatkowych profitów pieniężnych, co jest dla nas dodatkową motywacją. Logo, które zaprojektowałam miało symbolizować trzy wartości: równość, nadzieję oraz opiekuńczość. W procesie projektowania powstał znak będący połączeniem skrzydła i znaku równości. Jednocześnie chciałam zachować mocno nowoczesny, biznesowy wygląd, aby marka komunikowała się jako działająca na poważnie, energicznie i skutecznie – mówi wyróżniona w konkursie studentka, Daria Pyziak. 

Zgłoszeniem do konkursu było przesłanie księgi identyfikacji wizualnej, w której m.in. przedstawiony został proces projektowania logo w formie mapy skojarzeń:

Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 17 grudnia 2022 w nowo otwartym Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce.