Projekt „Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness (IDEA)” przygotowany w ramach Erasmus Strategic Project przez zespół IBAF we współpracy z Uniwersytetem w Dubrowniku został zakwalifikowany do finansowania. Zespół projektowy współtworzą również partnerzy z Włoch, Belgii, Słowacji, Rumunii i Hiszpanii.

Celem IDEA jest mapowanie i gromadzenie informacji na temat dynamiki przedsiębiorczości cyfrowej w krajach zaangażowanych w realizację projektu. IDEA zakłada zwiększenie umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości poprzez opracowanie i testowanie zestawu innowacyjnych materiałów i zasobów, które umożliwią instytucjom szkolnictwa wyższego wyposażenie co najmniej 200 studentów uczestniczących organizacji w kluczowe umiejętności decydujące o odnoszeniu sukcesów w zakresie przedsiębiorczości. Zaplanowano wdrożenie wyników projektu w całej Europie za pośrednictwem platformy internetowej, która ma posłużyć za centrum wiedzy i być źródłem ogólnodostępnej wiedzy na temat przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych. Projekt zwiększy świadomość instytucji szkolnictwa wyższego i władz oświatowych na temat potencjału kompetencji cyfrowych i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz ich roli jako czynników sukcesu w biznesie. Głównym celem IDEA jest zwiększenie szans na sukces zawodowy studentów z różnych środowisk poprzez rozwijanie nie tylko umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, ale także umiejętności cyfrowych.
Grupy docelowe wskazane w projekcie tworzą studenci szkół wyższych i absolwenci szkół wyższych, nauczyciele akademiccy, trenerzy i mentorzy szkół i instytucji szkolnictwa wyższego, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa oraz MŚP.