Patrycja Głodek, studentka kierunku Projektowanie Graficzne na studiach niestacjonarnych II-go stopnia, otrzymała Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023. Serdecznie gratulujemy!

Osiągnięcia naukowe Patrycji Głodek to m.in.: 

Monografie naukowe:

 • Social and marketing communication in education and didactics. International experiences.
  Współautorzy: mgr Łukasz Bis, EMBA, Patrycja Głodek.

Projekty badawcze:

 • Multimedia & Communication in Education & Science.
  Kierownik projektu: mgr Łukasz Bis, dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ.
 • Dostępność a rzeczywistość cyfrowa Jednostek Samorządu Terytorialnego.
  Pilotaż, kierownik projektu: mgr Łukasz Bis.

Referaty na konferencjach:

 • Fake news jako motyw w plakacie społecznym – XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”- Kielnarowa
 • Jak reklama łamie zasady. Manipulacja w marketingu – XIV Interdyscyplinarna Konferencja InternetBeta 2022- Kielnarowa

Osiągnięcia artystyczne:

Utwory audiowizualne, w tym filmowe:

 • Klimat to ludzie, animacja otwierająca Konferencję InternetBeta – Kielnarowa

Dzieła plastyczne lub architektoniczne:

 • „break the silence”, plakat , technika:digital painting- miejsce prezentacji Chiny, Zhengzhou
 • Scena 2D, seria 4 grafik, technika digital painting z elementami photobashingu – IV Przegląd Prac Graficznych Deadline – Kielnarowa

Stypendium Ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.