Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie w semestrze letnim otrzymają wyższe stypendia. Jest to możliwe dzięki większej niż rok temu dotacji przyznanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W porównaniu do roku 2023 dotacja dla WSIiZ jest prawie o 3 miliony wyższa (11 570 000 zł na rok 2024, w porównaniu z 8 692 000 zł w roku 2023).

Decyzję o podniesieniu kwot stypendiów podjęły Władze Uczelni, uwzględniając postulaty Samorządu Studenckiego. Warto nadmienić, że w semestrze letnim 2023/2024 przyznano blisko 900 stypendiów, a miesięczne kwoty, które otrzymają studenci, są wyraźnie wyższe niż rata czesnego, w tym dla większości studentów nawet dwukrotnie wyższe niż rata czesnego.

 Kwota stypendium Rektora została zwiększona dla wszystkich przedziałów punktowych, tj. odpowiednio do kwot 1300 zł, 1150 zł, 1000 zł i 850 zł miesięcznie.

Stypendium socjalne zostało zwiększone do kwoty 1300 zł miesięcznie, a w przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (dodatek z tytułu zamieszkania) będzie to dodatkowa kwota w wysokości 300 zł miesięcznie.

Zwiększona została także wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych tj. w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności będą to kwoty 700 zł, 600 zł i 500 zł miesięcznie.

Kwota zapomogi dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji życiowej została utrzymana w dotychczasowej wysokości, tj. jednorazowo 2000 zł.

W semestrze letnim 2023/2024 dzięki możliwości łączenia stypendium Rektora ze stypendium socjalnym i dla osób niepełnosprawnych studenci mają szansę otrzymać łącznie nawet 3600 zł. miesięcznie.

Stypendia pomagają w studiowaniu!

Mamy nadzieję, iż podwyższenie kwot stypendium Rektora zachęci Państwa do starania się o jak najlepsze wyniki w nauce, natomiast dzięki podwyższeniu kwoty stypendium socjalnego będą Państwo mogli zadbać o swoje najważniejsze potrzeby i skupić się na nauce. Mam nadzieję, że podjęte wraz z Samorządem Studenckim decyzje w sprawie świadczeń, pomogą Państwu w realizacji planów i ambicji – podkreśla Rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Co istotne – od 1 października 2024 r. wysokość kryterium dochodowego warunkującego otrzymanie stypendium socjalnego wzrośnie do kwoty 1570,5 zł (netto) na osobę, co umożliwi przyznanie stypendium socjalnego większej liczbie studentów (obecnie kwota ta wynosi 1294,40 zł).

Więcej informacji na temat wysokości i zasad ubiegania się o stypendia znajduje się TUTAJ.