Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie już od pierwszego semestru realizuje unikalny system wspierania studentów w oparciu o rozwijanie ich talentów i predyspozycji. System ma szczególne znaczenie na początku edukacji wyższej i skierowany jest nie tylko do maturzystów uzdolnionych, ale również tych z pewnymi deficytami edukacyjnymi powstałymi w trakcie poprzednich szczebli kształcenia.
Współczesne pokolenie studentów ma określone wymagania, predyspozycje, ale pochodzi ze środowisk edukacyjnych o różnym potencjale. Z jednej strony, WSIiZ chce pomagać studentom mającym problemy w nauce – często niezawinione i wynikające z błędów kształcenia w szkole średniej. Często, bywa bowiem tak, iż student, który na początku studiów doświadcza problemów w nauce (w wielu przypadkach wynikających tylko ze zmiany stylu uczenia z "licealnego" na akademicki), dzięki otrzymaniu niezbędnej pomocy dydaktycznej, w kolejnych semestrach radzi sobie bardzo dobrze. Odkrywa swoje talenty i buduje na ich podstawie cenne umiejętności. Z drugiej, wśród naszych studentów jest wiele osób utalentowanych, zdolnych, osiągających świetnie wyniki w nauce. WSIiZ dla wszystkich przygotował specjalną ofertę dydaktyczną, która pozwoli im rozwinąć talenty i pasje.

Jest to system wyrównywania szans (hasło: chcę!) i dawania szans (hasło: chcę więcej!) – możliwy jedynie przy indywidualnym podejściu do każdego studenta. Wynikający z tego systemu proces dydaktyczny nakierowany jest na stymulowanie studentów do osiągania coraz lepszych wyników i wspierania ich w tym, w czym już są dobrzy – podkreśla dr Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Przykładowo, dla absolwentów szkół średnich niepewnych co do tego, czy stan ich wiedzy jest wystarczający dla podjęcia studiów, na początku kształcenia, uczelnia organizuje zajęcia wyrównawcze, chodzi tutaj przede wszystkim o matematykę. Studenci obcokrajowcy natomiast, mają zapewniony bezpłatny, wrześniowy obóz adaptacyjny, podczas którego poznają wybrane aspekty kultury polskiej i „kultury studiowania”. To miejsce również na poznanie fachowej terminologii, którą będą się posługiwać podczas studiowania na danym kierunku.

Trzon tego unikatowego modelu stanowi współpraca prodziekanów odpowiedzialnych za poszczególne kierunki, wykładowców oraz samych studentów. W uczelni jednym z istotnych elementów jest stały kontakt prowadzących z słuchaczami, m.in. poprzez konsultacje realizowane drogą tradycyjna, jak i przez internet. Ponadto, na uczelni funkcjonują organizacje studenckie, których zadaniem jest m.in. wsparcie studentów, także tych mających problem z adaptacją.

Wieloletnie doskonalenie tego systemu (nazywanego przez nas „indywidualizacją procesu kształcenia”) sprawia, iż Uczelnia jest przygotowana na pracę z studentami o różnych predyspozycjach i potrzebach – podkreśla dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania.

System jest skuteczny, czego dowodem są wyniki najnowszego ministerialnego badania losów absolwentów uczelni polskich realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane resortu nauki wskazują, że absolwenci studiów we WSIiZ najkrócej spośród absolwentów wszystkich uczelni podkarpackich szukają pracy. Dodatkowo, ich zarobki są znacznie wyższe w porównaniu z absolwentami pozostałych uczelni z regionu.

Z badań monitorujących losy absolwentów WSIiZ wynika, iż wielu z nich dziś zajmuje eksponowane stanowiska w kraju, jak i zagranicą, m.in. jako dyrektorzy, kierownicy czy kluczowi specjaliści w branży HR, informatycznej, handlowej, logistycznej, a także personel kluczowy w liniach lotniczych.