Spółka Ringier Axel Springer Polska, wiodący wydawca cyfrowy w Polsce, została partnerem strategicznym nowego kierunku studiów – Komunikacji Cyfrowej. Obszary współpracy obejmą: tworzenie i rozwijanie programu studiów w ramach kierunku, opracowywanie projektów i wspólnych przedsięwzięć o różnym charakterze (w tym warsztatów i szkoleń), a także praktyki i staże studenckie.

„Uczelnia stale rozwija swoją ofertę dydaktyczną i pozyskuje nowych partnerów biznesowych dla kierunków kształcenia. W ostatnich tygodniach Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania nawiązała współpracę z wiodącym wydawcą na rynku cyfrowym w Polsce – spółką Ringier Axel Springer Polska. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu biznesu na specjalistów w obszarze komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, chcemy wraz z naszym nowym partnerem kształcić wysokiej klasy specjalistów z tego obszaru.

Głównym celem tego porozumienia jest wspólna praca nad rozwojem nowego kierunku studiów – Komunikacji Cyfrowej, którego Ringier Axel Springer Polska stał się partnerem strategicznym. Ponadto studenci będą mogli korzystać ze wsparcia merytorycznego pracowników Ringier Axel Springer Polska podczas zajęć dydaktycznych” – informuje dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Prorektor WSIiZ.

W Ringier Axel Springer Polska wierzymy, że najważniejszym aktywem jakie każdy z nas może posiadać i które powinien rozwijać, jest wiedza. W partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków edukacyjnych w Polsce południowo-wschodniej, widzimy niepowtarzalną szansę na dzielenie się doświadczeniem i wspólny rozwój w obszarze komunikacji cyfrowej, której znaczenie zostało spotęgowane trwającą pandemiąkomentuje Aleksandra Brzozowska, Head of Knowledge Network oraz Head of Business Insider Trends Festival w Spółkce Ringier Axel Springer Polska. „Nasi eksperci i praktycy będą aktywnie zaangażowani zarówno w koncepcyjne prace nad nową ofertą dydaktyczną uczelni, jak i same zajęcia ze studentami. Jednak współpraca pomiędzy nami a WSIZ idzie dalej – chcemy aby kolejnymi etapami kooperacji były realizowane badania oraz projekty angażujące środowisko studentów  w tworzenie konkretnych rozwiązań biznesowych” – dodaje przedstawicielka Partnera.

Obszar działalności wydawcy Ringier Axel Springer jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi –  media cyfrowe, transakcje i ogłoszenia, digital marketing, technologie i design, a także rozwiązania komunikacyjne. W ramach firmy działa ponad 30 marek, w tym: Forbes, Onet, Opineo.pl, platforma wydawnicza Ring Publishing, NOIZZ, Sympatia, Business Insider Polska.

Komunikacja cyfrowa to nowość w ofercie dydaktycznej WSIiZ od roku akademickiego 2021/2022. Na kierunku będą kształcić się studenci w zakresie rozwijania kompetencji związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie, przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, narzędzi i metod, które mogą być skutecznie wykorzystywane w pracy w różnego typu organizacjach. Studenci będą nabywać wiedzę i umiejętności na dwóch specjalnościach: Social media i content marketing w biznesie oraz Cyfrowa organizacja.

Dalsza współpraca Uczelni z ekspertami Ringier Axel Springer Polska zagwarantuje przyszłym absolwentom praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.