Popyt rynku pracy na informatyków nie maleje – dobrych pracowników szukają nie tylko firmy, ale również instytucje rządowe m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne, które organizuje spotkanie dla osób zainteresowanych służbą w Biurze Teleinformatyki.

CBA jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Centralne Biuro Antykorupcyjne wspólnie z Biurem Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje spotkanie z Dyrektorem Biura Teleinformatyki CBA w związku z zapotrzebowaniem na informatyków.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady rekrutacji oraz możliwość zatrudnienia i rozwoju w CBA na stanowiskach: kierownik projektów, administrator systemów, programista, specjalista pomocy technicznej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie szeroko współpracuje z otoczeniem zewnętrznym, zarówno firmami, jak i instytucjami. Nasi absolwenci są dobrze oceniani przez pracodawców, co skutkuje tym, że często zaczynają szukać przyszłych pracowników wśród naszych studentów oraz absolwentów. Spotkanie rekrutacyjne z CBA to kolejne przedsięwzięcie umożliwiające studentom znalezienie ciekawej pracy, a instytucji odpowiednich kandydatów – podkreśla Ewa Podgórska, kierownik Biura Karier WSIiZ w Rzeszowie.

– Zależy nam na kandydatach o dużym potencjale intelektualnym, otwartym umyśle, ze zdolnością analitycznego myślenia, posiadających wiedzę informatyczną i praktyczne umiejętności. Kierunek studiów ma znaczenie drugorzędne” – zaznacza funkcjonariusz CBA zajmujący się rekrutacją.

Spotkanie otwarte jest dla wszystkich chętnych i odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30 w sali RA53Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (ul. Sucharskiego 2).

Osoby zainteresowane powinny zabrać ze sobą wydrukowane CV.