17 czerwca 2019 r. prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej uczestniczył w konferencji „Virtual reality of modern world: possibilities and threats” zorganizowanej przez Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowy im. Iwana Franki, gdzie wygłosił referat pt. The four – Google, Amazon, Facebook and Apple – global donors or global villans?”, a także uczestniczył w zebraniu naukowym konferencji i spotkaniu uczestników.

Wyjazd pozwolił na nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Lwowskim w zakresie relacji międzynarodowych a także był okazją do nawiązania współpracy naukowej z przedstawicielami uczelni w sferze badań polityk medialnych.

Ponadto w dniach 16-19 czerwca Profesor wziął udział w obradach międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji Державна Політика Щодо Захисту Прав Національних Меншин: Досвід Країн Вишеградської Групи (Polityka Państwa Dotycząca Ochrony Praw do Mniejszości Narodowych: Doświadczenie Krajów Grupy Wyszehradzkiej) zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy) i Uniwersytet Panoński (Węgry).