Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, na konferencji „Przyszłość polskiego rolnictwa – Konieczne zmiany” wygłosił referat „System produkcji żywności do kapitalnego remontu”. Konferencja odbyła się 5 czerwca 2023 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem konferencji „Przyszłość polskiego rolnictwa – Konieczne zmiany” był Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu pod przewodnictwem posłanki Małgorzaty Tracz we współpracy z Koalicją Żywa Ziemia.

 Podczas konferencji zostały omówione najważniejsze problemy w polskim rolnictwie i łańcuchu żywnościowym, które w najbliższych latach mogą doprowadzić do pogłębienia zagrożeń i wyzwań w produkcji rolnej Polski. Należą do nich przede wszystkim: nowa Wspólna Polityka Rolna, mechanizmy rynkowe uderzające w zapewnienie dochodów gospodarstw rolnych, susza i degradacja zasobów naturalnych oraz rozwój intensywnej, przemysłowej produkcji zwierzęcej uniemożliwiającej zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W odpowiedzi na problemy zostaną wskazane propozycje rozwiązań, które przyniosą długotrwałą stabilność i opłacalność działalności rolniczej, przyjaznej dla środowiska i klimatu, lokalnych społeczności wiejskich oraz gwarantującej bezpieczeństwo żywnościowe Polski.

ZOBACZ FILMOWY ZAPIS WYSTĄPIENIA PROF. POMIANKA

ZOBACZ FILMOWY ZAPIS CAŁEJ KONFERENCJI

Fot. Adam Janusz, Piotr Malich.

Koalicja Żywa Ziemia jest porozumieniem 24 organizacji pozarządowych, które stawia sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności.

Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu powstał z inicjatywy reprezentacji parlamentarnej Partii Zieloni na początku IX kadencji Sejmu RP. W pracach zespołu uczestniczą posłanki i posłowie z różnych partii politycznych. Zespół jest platformą dla organizacji pozarządowych, ekspertów, społeczności lokalnych dla prowadzenia dyskusji o kwestiach przyrodniczych, klimatycznych, energetycznych i transformacji systemu żywnościowego.