Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jest jedyną uczelnią na Podkarpaciu oraz jedną z 16 uczelni w Polsce, które posiadają akredytację ACCA. Studenci Zarządzania oraz Logistyki mogą także ubiegać się o certyfikaty TÜV NORD.

Studia w Kolegium Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunkach Logistyka oraz Zarządzanie umożliwiają studentom zdobycie prestiżowych i cenionych przez pracodawców certyfikatów wydawanych przez The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz TÜV NORD

Jakie korzyści płyną z certyfikacji ACCA?

Specjalna ścieżka kształcenia Finanse i Rachunkowość na kierunku Zarządzanie, studia I-go stopnia, jest objęta kwalifikacją The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 

Dla kierunku to bardzo prestiżowa kwalifikacja, ceniona przez pracodawców na całym świecie. Aby uzyskać akredytację należy dostosować przedmioty i egzaminy na wybranych kierunkach lub specjalnościach do globalnych standardów. Egzaminy prowadzone są w oparciu o studia przypadków, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistej sytuacji rynkowej. Dzięki temu studenci ACCA mają możliwość zdobycia nie tylko niezbędnej wiedzy, ale również nabywają praktycznych umiejętności biznesowych, wpływających na ich karierę i rozwój. W efekcie absolwenci akredytowanych programów mają zaliczoną sporą część kwalifikacji ACCA, w przypadku Finansów i Rachunkowości jest to 6 modułów – mówi dr Joanna Podgórska, Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Zarządzanie.

Dzięki certyfikatowi ACCA studenci mają większe szanse na objęcie kierowniczego stanowiska oraz mogą liczyć na wyższe zarobki (według danych z 2019 roku osoby w trakcie zdobywania kwalifikacji zarabiają średnio 11 000 zł, a po 10 latach od uzyskania kwalifikacji ich średnie wynagrodzenie wzrasta do 20 000 zł). Osoby posiadające kwalifikacje ACCA są uznawane na całym świecie za najwyższej klasy specjalistów m.in. z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości zarządczej czy zarządzania ryzykiem. Jak wynika z przeprowadzonych badań, co piąty członek ACCA zajmuje najwyższe stanowiska zarządcze (CEO, CFO, Dyrektor Finansowy) w firmach na całym świecie. 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Członkowie ACCA to wyjątkowa społeczność networkingowa licząca ponad 200.000 osób oraz prawie 500.000 studentów na całym świecie.

Certyfikaty TÜV NORD – lepsza praca i wyższe pensje

Dzięki współpracy z koncernem TÜV NORD – partnerem strategicznym WSIiZ – program kształcenia na Kierunkach Zarządzanie oraz Logistyka (w języku polskim i angielskim) w roku akademickim 2021/2022 został dopasowany tak, aby studenci mieli możliwość zdobycia w trakcie studiów także certyfikatów kompetencji TÜV NORD. Są one potwierdzeniem wartości pracownika na rynku pracy oraz określają realne umiejętności, zgodne z trendami rynkowymi.

Dzięki współpracy między WSIiZ a TÜV NORD treści merytoryczne na wybranych przedmiotach  przygotowują studentów do egzaminów, w ramach których mogą zdobyć następujące certyfikaty:

Zarządzanie I stopień (ścieżka polskojęzyczna)
– Specjalista ds. jakości  

Zarządzanie I stopień – Specjalność Zarządzanie Lotnictwem (ścieżka anglojęzyczna)
– Specjalista ds. SMS

Logistyka I stopień (ścieżka anglojęzyczna)
– Specjalista ds. jakości                 
– Specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw               

Logistyka I stopień (ścieżka polskojęzyczna)
– Specjalista ds. jakości 
– Specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw             

Zarządzanie II stopień (ścieżka polskojęzyczna)
– Menedżer ds. zarządzania łańcuchem dostaw
– Menedżer zarządzania procesowego

Zarządzanie II stopień – Specjalność Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym (ścieżka anglojęzyczna)   
– Menedżer zarządzania procesowego
– Audytor wewnętrzny 9001

Zarządzanie II stopień – Specjalność Zarządzanie logistyką i transportem (ścieżka anglojęzyczna)
– Menedżer zarządzania łańcuchem dostaw       
– Audytor wewnętrzny wg ISO 28000      

Koncern TÜV NORD działa na wszystkich kontynentach od ponad 140 lat. Na rynku polskim funkcjonuje od 26 lat, pozostając w gronie liderów swojej branży. Grupa świadczy usługi m.in. z zakresu certyfikacji systemów, osób i produktów, odbiorów technicznych i budowlanych, szkoleń systemowych i biznesowych oraz doradztwa unijnego.