Studia II stopnia

International Business Management

Specjalność na kieruku Zarządzanie

Forma: stacjonarne/ Czas trwania: 4 semestrów

Z anglojęzyczną specjalnością International Business Management we WSIiZ, nauczysz się efektywnie zarządzać nowoczesną firmą o zasięgu międzynarodowym.

International Business Management

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Przygotuj się do sprawnego i szybkiego reagowania na zmieniającą się strukturę globalnej gospodarki.
International Business Management
SZEROKIE PERSPEKTYWY
Absolwenci International Business Management mogą podjąć pracę w działach odpowiadających za różne dziedziny zarządzania, m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, a nawet – do pracy w marketingu i nowych mediach.
International Business Management
W TRENDACH
Anglojęzyczne zarządzanie to kierunek przyszłościowy, mocno związany ze stale rozwijającą się branżą Human Resources. Rolą wykwalifikowanych ekspertów jest dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia pracowników, nie tylko w kwestiach finansowych, ale także związanych z rozwojem osobistym.
International Business Management
EKSPERCI POSZUKIWANI
Wcześniejsze nasycenie się absolwentami zarządzania odchodzi w niepamięć. Obecny rynek pracy ponownie odnotowuje wzrost zainteresowania specjalistami ds. zarządzania, zwłaszcza anglojęzycznymi, którzy posiadają niezbędne kompetencje i przygotowanie merytoryczne.
International Business Management
Dlaczego warto studiować International Business Management we WSIiZ?
01
Międzynarodowe realia
Studia w międzynarodowym gronie oraz możliwość nauki pod okiem światowych ekspertów przygotują Cię do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem na rynku globalnym.
02
Double Degree
Uzyskaj dyplomy dwóch uczelni – polskiej i brytyjskiej, w ciągu jednego roku akademickiego, dzięki uczestnictwie w programie Double Degree.
03
Teoria w praktyce
Doskonal kompetencje i pozyskuj nowe kontakty zawodowe podczas praktyk i staży, które odbędziesz m.in. w: Deloitte, Deutsche Lufthansa S.A., Grupie Santander, Techlamps s.c., MM Barcoding Ltd.
04
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne laboratoria:
International Business Management
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
 • Handel zagraniczny
 • Etyka w relacjach międzynarodowych
International Business Management
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Doradca biznesowy
 • Analityk biznesowy
 • Bankier ds. inwestycji korporacyjnych
 • Specjalista ds. Human Resources
 • Konsultant ds. zarządzania
 • Dyrektor ds. marketingu
 • Kierownik ds. zakupów
Studia II stopnia
International Business Management
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  4 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
980 zł
Tryb stacjonarny
REKRUTACJA:
10.01.2022 – 31.03.2022
PIERWSZE ZAJĘCIA:
Kwiecień 2022
Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
International Business Management
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

International Business Management
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
International Business Management
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

International Business Management
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.
Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
International Business Management