Uczniowie klas czwartych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi WSIiZ zakończyli naukę i już niedługo przystąpią do egzaminów maturalnych. Spośród 46 absolwentów liceum, 13 otrzymało uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem.

W uroczystości pożegnania maturzystów wzięły udział dr Barbara Przywara, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, oraz mgr Renata Łunarska, Dyrektor ALO. Obydwie Panie pogratulowały uczniom osiągnięcia wysokich wyników w nauce.

Uroczystość uświetnił występ anglojęzycznej grupy teatralnej uczniów ALO ‘Halo Theatre Company’, która przedstawiła anglojęzyczną sztukę pt. „ You’re Driving Me Crazy” w reżyserii aktora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Pawła Gładysia. Nie zabrakło również wzruszających pożegnań samych absolwentów, którzy dziękowali nauczycielom za przygotowanie do matury i dorosłego życia oraz przygotowali filmy podsumowujące najważniejsze wydarzenia z lat szkolnych.