Za nami pierwsza w historii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uroczystość nadania symbolicznego Białego Czepka absolwentkom i absolwentom kierunku Pielęgniarstwo. Blisko 40 pierwszych pielęgniarek i pielęgniarzy odebrało dyplomy ukończenia studiów oraz czepki – symbol przynależności do zawodu. 

„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł licencjata pielęgniarstwa i uroczyście przyrzekam sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim, według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym, nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice, okazywać pacjentom należny szacunek (…)” – ślubowali tegoroczni absolwenci Pielęgniarstwa w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego. Pierwsza w historii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uroczystość nadania symbolicznego Białego Czepka była pięknym i wzruszającym wydarzeniem nie tylko dla absolwentek i absolwentów, ale również dla zgromadzonych gości, rodzin i przyjaciół studentów, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz instytucji ochrony zdrowia. 

Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ akcentował podczas uroczystości czepkowania ogromną wartość zawodu pielęgniarki, pielęgniarza. Pielęgniarstwo jest fundamentalne dla całego naszego społeczeństwa jako wspólnoty, bo każdy z nas, wcześniej lub później, w większym lub mniejszym zakresie, doświadczy choroby i cierpienia i będzie potrzebować wówczas opieki, pielęgnacji oraz leczenia. Jakość i poziom usług pielęgniarskich z jednej strony, a z drugiej strony traktowanie osób, zazwyczaj kobiet, które ten zawód wykonują, jest wyznacznikiem tego, jak bardzo jako społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni za tych, którzy są słabsi, którzy potrzebują pomocy, jaka jest wrażliwość całego społeczeństwa – mówił witając gości Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ. 

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, Barbara Świetlik wspomniała profesjonalizm jakim wykazała się kadra dydaktyczna WSIiZ podczas pandemii COVID 19. Proces kształcenia w czasie pandemii jest szczególnie trudny i wymagający. Jednak Państwa profesjonalizm, zaangażowanie i wytrwałość przyniosły wspaniałe efekty. Wyrazy szacunku kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do przekazania wiedzy, umiejętności i kształcenia podstaw kolejnej grupy pielęgniarskiej, jak również do dyrektorów szpitali, przedstawicieli organów założycielskich i naczelnych pań pielęgniarek – podkreśliła Barbara Świetlik. 

Tytuł „Absolwenta Roku”

Tytuł „Absolwenta Roku” za najwyższą średnią ocen otrzymała Joanna Tylutka. Następnie wręczone zostały dyplomy, kodeksy pielęgniarskie, czepki oraz przypinki pielęgniarskie dla wszystkich tegorocznych absolwentów kierunku Pielęgniarstwo.

Katarzyna Wyczarska-Dziki, Prodziekan ds. kierunku Pielęgniarstwo skierowała ważne dla absolwentów słowa: „Jesteście pierwszym i wyjątkowym rocznikiem, będziemy Was zawsze pamiętać. Studiowaliście w czasach  pandemii COVID 19, która była dla Was prawdziwym życiowym egzaminem. Pomimo trudu jakim naznaczony był ten czas, nie poddaliście się i z sukcesem zakończyliście studia – jesteśmy z was dumni. Z pewnością uzyskane przez Was wykształcenie umożliwi profesjonalne i odpowiedzialne realizowanie pracy zawodowej, a także zainspiruje do ustawicznego poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych”.

Podczas uroczystości wykład pt. „Pielęgniarstwo jako zawód i powołanie” wygłosiła Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (Oddział Rzeszów), dr Małgorzata Zatorska-Zoła. 
Powołanie ma wiele definicji, ale generalnie chodzi o to, że wykonujemy coś z miłością i z pasją – na pierwszym miejscu jest altruizm, a później inne elementy. Nasi absolwenci kończąc tę uczelnię, te studia wiedzą doskonale, że przez dziesiątki lat, aż do utworzenia w 1860 roku pierwszej szkoły dla pielęgniarek, opiekowanie i pielęgnowanie chorych nie wymagało jakiegokolwiek przygotowania fachowego. Obecnie jest to taki zawód do którego należy być świetnie przygotowanym fachowcem i należy nieustannie się dokształcać – zaznaczyła dr Małgorzata Zatorska-Zoła.

Część artystyczną wypełnił występ zespołu „Acoustic Space”. Duże zainteresowanie wzbudził również film przedstawiający korzyści z członkostwa w Klubie Absolwenta WSIiZ. Po części oficjalnej odbył się Toast z Władzami Uczelni oraz poczęstunek. 

Zobacz galerię zdjęć: