18 marca 2024 r. Rada Dyscypliny Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu nadała Pani Patrycji Longawie z Katedry Projektowania Graficznego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Dr Patrycja Longawa otrzymała stopień naukowy za cykl 28 prac pt. „Kobieta na plakacie filmowym”. Recenzentami pracy byli: dr hab. Rafał Łubowski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, dr hab. Renata Jackowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, prof. Janusz Akermann, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, prof. dr hab. Piotr Karczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.

Pragnienie tworzenia to cecha każdego dobrego artysty. Plakat, przez lata działalności artystycznej, stał się moim sposobem życia, moją formą wypowiedzi oraz wielką pasją. Tworząc plakaty, odczuwam radość kreacji dzieła oraz ogromną chęć zmierzenia się z wyzwaniem wynikającym z podjęcia jakiegoś tematu. Wielokrotnie bywało tak, że miałam zły dzień i projektowanie plakatu sprawiało, że się relaksowałam – napisała w swojej pracy habilitacyjnej Patrycja Longawa.

Autorka dodaje także: Moim zdaniem dobry plakat angażuje do myślenia nie tylko samego twórcę, ale przede wszystkim odbiorcę. To artysta ma sprawić, aby jego dzieło było poprawnie zrozumiane przez widza

Wybrane plakaty z cyklu „Kobieta na plakacie filmowym”:

Dr hab. Patrycja Longawa jest Prodziekanką Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Projektowanie graficzne, jest również Kierownikiem Katedry Projektowania Graficznego oraz prowadzi Koło Naukowe Projektowania Plakatu B1.

Jest uznaną plakacistką: zdobyła 91 nagród a swoje prace prezentowała na 33 wystawach indywidualnych (w Polsce i poza jej granicami) oraz około 470 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, z czego większość ekspozycji miała charakter międzynarodowy. Prace autorki były zaprezentowane w 45 krajach (Argentyna, Australia, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Cypr, Egipt, Ekwador, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Indonezja, Iran, Japonia, Kolumbia, Korea, Kosowo, Lichtenstein, Litwa, Macedonia, Makau, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Pakistan, Peru, Rosja, Rumunia, Słowacja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, USA, Wenezuela, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie).