5 paneli tematycznych oraz 77 referatów prezentowanych przez młodych naukowców wypełniły XIV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”. Konferencja odbyła się w dniach 24-25 maja w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. 

Cykliczna konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” została powołana do życia przede wszystkim po to, aby stworzyć przestrzeń dla prezentacji zainteresowań naukowych przez studentów WSIiZ. Interdysycyplinarna formuła konferencji, a także jej przyjazny klimat sprzyjający naukowym dyskusjom, przyciągały coraz więcej uczestników zewnętrznych – najpierw z zaprzyjaźnionych kół naukowych, a potem także pracowników naukowych z uczelni z całej Polski. W XIV. edycji konferencji około 2/3 uczestników reprezentuje inne uczelnie (nie tylko z Podkarpacia, ale także z Warszawy, Krakowa, Słupska, Wrocławia czy Wałbrzycha), a tylko  1/3 stanowią referenci z WSIiZ. Program konferencji pokazuje jak znakomicie nasza „naukowa” młodzież potrafi zidentyfikować problemy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i kulturowe, i jak z pasją próbuje na nie reagować – mówi dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WSIiZ

Podczas dwóch dni uczestnicy zaprezentowali łącznie 77 referatów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

Moja dzisiejsza prezentacja dotyczyła kwestii wykluczenia komunikacyjnego w Polsce i związanych z tym problemów. Przedstawiłem przykłady wykluczenia na podstawie firmy autobusowej PKS Tarnobrzeg. Z badań wynika, iż zjawisko wykluczenia komunikacyjnego dotyka głównie mniejsze miejscowości w Polsce leżące na tzw. prowincji. Na podstawie analizy danych PKS Tarnobrzeg można wywnioskować, że linie komunikacyjne położone w mniejszych miejscowościach są narażone na likwidację z powodu nierentowności – mówi Jan Babiński, student WSIiZ, uczestnik panelu Zrównoważony rozwój. 

W ramach swojej prezentacji wyjaśniłem działanie chatu GPT-3. Jest to najnowocześniejszy model sztucznej inteligencji do przetwarzania języka opracowany przez OpenAI. Jest w stanie generować tekst podobny do ludzkiego i ma szeroki zakres zastosowań, w tym tłumaczenie języków, modelowanie języka i generowanie tekstu dla aplikacji takich jak chatboty. Wybrałem ten temat, ponieważ w ostatnim czasie jest to dość popularne zagadnienie – mówi Bartosz Ślepecki, tegoroczny maturzysta, absolwent Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Prezentacja, którą przedstawiłam była związana z problematyką bezpieczeństwa żywności, a konkretnie chodziło o zafałszowania dotyczące miodu. Przedstawiłam pewne metody ich wykrywania – zarówno stare, domowe sposoby jak i te bardziej zaawansowane. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że miody kupowane przez nas w sklepach mają dużo różnych dodatków. Niestety w Europie wciąż jest bardzo mało rodzin pszczelich – mówi dr Magdalena Marchel z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, uczestniczka panelu Nauki Medyczne i Zdrowie.

Podczas mojego wystąpienia zaprezentowałem wyniki badań przeprowadzonych na 315 studentach WSIiZ na przełomie stycznia i lutego 2023 roku. Z badań wynika, że studenci wykazują pozytywne postawy energooszczędne, są świadomi problemów globalnego ocieplenia oraz rosnących cen energii. Ponad 50% studentów uważa, że to oni sami są odpowiedzialni za dbanie o środowisko. Ponad 80% studentów uważa, że działania pojedynczej osoby mają pozytywny wpływ na środowisko – mówi Jakub Boratyn, student WSIiZ, uczestnik panelu Zrównoważony rozwój i jednocześnie organizator konferencji. 

Nagrodzeni i wyróżnieni

W każdym z pięciu paneli tematycznych odbył się konkurs na najciekawszy referat. W drodze głosowania sami uczestnicy wyłonili następujących zwycięzców i wyróżnionych. Wśród nagrodzonych znaleźli się również studenci WSIiZ i uczniowie ALO, którzy rywalizowali w tym konkursie z doświadczonymi naukowcami. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

24.05.2023 r. 
I miejsce: Julia Wincenciak (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) 
Wyróżnienie: mgr Wiktor Walczak (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) 

25.05.2023 r. 
I miejsce: Anna Gacek (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) 
Wyróżnienie: Jan Babiński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) 

INNOWACJE W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

24.05.2023 r.
I miejsce: Klaudia Mikulec (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)
Wyróżnienie: mgr Joanna Olszowy (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)

25.05.2023 r.
I miejsce: Alireza Hoghoughi Esfahani (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Wyróżnienie: Lidiia Prokopiuk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE I IT

24.05.2023 r.
I miejsce: Bartosz Ślepecki (Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie)
Wyróżnienie: Michał Wierzbiński (Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie)

25.05.2023 r.
I miejsce: Aleksandra Słaby (Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza)
Wyróżnienie: inż. Patryk Soliński (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)

NAUKI MEDYCZNE I ZDROWIE – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

24.05.2023 r.
I miejsce: Sylwia Mroszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Wyróżnienie: Edyta Kaleniuk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

25.05.2023 r.
I miejsce: Dominika Bulicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Wyróżnienie: Marcelina Chmura (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I NOWE MEDIA

24.05.2023 r.
I miejsce: Mateusz Bacik (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Wyróżnienie: Patrycja Głodek (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

 

Jak wyjaśnia Monika Ślepecka z Działu Nauki WSIiZ, szeroka oferta tematyczna konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” daje młodym ludziom wiele szans rozwoju, a jest możliwa dzięki dużemu wsparciu Władz Uczelni, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Europe Direct Rzeszów. Konferencja została objęta również Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Ponadto w każdym panelu tematycznym uczestnicy głosują na najciekawszą prezentację, a zwycięzcy otrzymują nagrody w postaci kart podarunkowych do księgarni – dodaje Monika Ślepecka. 

W ramach konferencji odbył się również wykład otwarty pt. „Zrównoważony rozwój a prawa człowieka oraz konsekwencje ich łamania”. Został on wygłoszony przez dr Justynę Berniak-Woźny z Katedry Zarządzania WSIiZ. Młodzi naukowcy uczestniczyli również w „Warsztatach kreatywnego rozwiązywania problemów”, które przeprowadził mgr Rafał Rydzewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

XIV edycja konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” okiem uczestników:

Zobacz galerię zdjęć:

Fot. Konrad Kmiecik