Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza studentów obcokrajowców do udziału w intensywnych międzynarodowych programach kształcenia projektu „Specjalista IT – intensywne międzynarodowe programy kształcenia w obszarze IT”, realizowanego w ramach programu SPINAKER. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”.

Pierwszy z oferowanych kursów Planowanie kariery w zakresie zawodów przyszłości w branży IT ma na celu pomóc studentom w ustaleniu, co ich naprawdę interesuje, zidentyfikowaniu potencjalnych ścieżek kariery i zbudowaniu osobistej, unikalnej, trwałej przewagi konkurencyjnej w zmiennym środowisku pracy. Kurs pomaga również zmienić sposób rozumienia pracy zawodowej. Dzięki udziałowi w kursie student będzie myśleć o „karierze” nie jako o pojedynczej pracy lub szeregu miejsc pracy, ale jako o portfolio doświadczeń formacyjnych zaprojektowanych w celu rozwijania świadomości oraz umiejętności. Obszary wiedzy obejmują przemyślaną samoocenę, badanie możliwości na rynku pracy, prototypowanie i eksperymentowanie ze ścieżkami kariery. nabycie przez studentów umiejętności wizualnego i kreatywnego generowania pomysłu na własną karierę zawodową w zawodach przyszłości w branży IT. Po zakończeniu szkolenia student będzie mógł odpowiedzieć na pytanie „Co jest fundamentalne dla mojej kariery – jaki jest mój osobisty model biznesowy?”.

Kurs będzie wykorzystywał oryginalną metodologię BE(A)ST, która jest wynikiem trzech programów badawczych: dwóch programów Erasmus + (BEAST i OMNI-BEAST) skoncentrowanych na rozwoju metody oraz jednego programu finansowanego przez Polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (Adaptacja i ewolucja metodologii D.Y.L. do zindywidualizowanego planowania kariery w instytucjach szkolnictwa wyższego – DYLMIC), skoncentrowanego na jej adaptacji, walidacji naukowej i rozpowszechnianiu.

KURS PROWADZONY BĘDZIE W CAŁOŚCI W JĘZYKU ANGIELSKIM (78 godzin zajęć) w TRYBIE ONLINE.

Plan kursu:

 • MODULE 0 Pre-arrival – Enjoy Poland! (MOOC course)
 • MODULE 1 DESIGNING YOUR LIFE: Understand who you are
 • MODULE 2 DISCOVERING THE JOB MARKET & PROFESSIONAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES (Understand how to fit into the context)
 • MODULE 3 PERSONAL BUSINESS MODEL CANVAS AND TESTING (Understand how to put your ideas into practice)
 • PROJECT WORK

 

Celem drugiego z kursów Digital Economy Business Models jest nabycie przez studentów umiejętności w zakresie tworzenia rozwiązań biznesu elektronicznego od pomysłu do prototypu. Działania realizowane w ramach programu będą osadzone w szkielecie Design Thinking oraz autorskiej metodyce JuicyBits, której celem jest wsparcie projektantów internetowych modeli biznesowych poprzez odpowiedni proces oraz wykorzystanie celowo dobranych technik analizy i projektowania rozwiązań gospodarki cyfrowej (ang. Digital Economy). Biorąc udział w szkoleniu WSIiZ z zakresu modeli biznesowych gospodarki cyfrowej student będzie w stanie wyjaśnić, w jaki sposób planować, organizować i projektować przedsiębiorstwa e-biznesowe pod kątem koncepcji z domeny e-biznesu i e-commerce, w tym głównych komponentów internetowego modelu biznesowego, a także kwestii związanych z doświadczeniem użytkownika. W ramach pracy projektowej student będzie mógł  opracować specyfikację przedsięwzięcia e-biznesowego i prototyp internetowego modelu biznesowego zgodnie z najlepszymi praktykami UX.

KURS PROWADZONY BĘDZIE W CAŁOŚCI W JĘZYKU ANGIELSKIM (48 godzin zajęć) w TRYBIE ONLINE.

Plan kursu (zgodnie z krokami metody Design Thinking):

 • MODULE 0 Pre-arrival – Enjoy Poland! (MOOC course)
 • MODULE 1 Empathize
 • MODULE 2 Define
 • MODULE 3 – Ideate
 • MODULE 4 Prototype
 • MODULE 5 Test

W ramach projektu w najbliższym czasie zaplanowano:

Kurs 1 „Planowanie kariery w zakresie zawodów przyszłości w branży IT”

Edycja 1: 5 czerwca – 4 lipca (indywidulane konsultacje dla studentów do dnia 31.07)

Edycja 2: 12 czerwca – 10 lipca (indywidulane konsultacje dla studentów do dnia 31.07)

Kurs 2 „Projektowanie internetowych modeli biznesowych”

Edycja 1: 29 maja – 23 czerwca (indywidulane konsultacje dla studentów do dnia 31.07)

Edycja 2: 9 czerwca – 11 lipca (indywidulane konsultacje dla studentów do dnia 31.07)

Dodatkowo zapraszamy na spotkania z ekspertami z branży IT. Pierwsze z nich pod nazwą Digital Destiny: Forging Your Path in the World of IT odbędzie się 31.05.2023. Szczegółowe informacje wkrótce.