W dniach 30-31 maja 2019 r. mgr Karolina Palimąka, asystent w Katedrze Zarządzania oraz Instytucie Badań i Analiz Finansowych, wzięła udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej IMES – Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability, organizowanej przez Wydział Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze.

Podczas konferencji Pani Karolina zaprezentowała referat pt. „The phenomenon of entrepreneurship among students”, przedstawiając badania prowadzone na grupie 450 studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Udział w konferencji był okazją do nawiązania kontaktów z uczelni z zagranicy, spotkań i dyskusji z naukowcami prowadzącymi badania w zbliżonym obszarze naukowym, co daje szansę na międzynarodową współpracę przy kolejnych projektach.