Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowa im. prof. Jana Winieckiego „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?”. Wydarzenie odbędzie się online.

Konferencja pierwotnie miała odbyć się w maju. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce organizatorzy najpierw podjęli decyzję o zmianie daty, a następnie o organizacji wydarzenia online. Planowany termin wydarzenia to 26 i 27 listopada 2020 roku.

Program konferencji przewiduje m.in. wykłady pt. “Jak pamiętam Jana Winieckiego?”, “Jak goniliśmy, i czy dogonimy, najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje świata?”, “Konsekwencje ultraluźnej polityki pieniężnej” czy “Wpływ korporacji międzynarodowych na regionalną produktywność w przetwórstwie przemysłowym”. Wykład specjalny pt.”Etatystyczne odchylenie w ekonomii” wygłosi prof. Leszek Balcerowicz. W trakcie wydarzenia wyniki swoich badań przedstawi także mgr Łukasz Cywiński z Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ. “Na konferencji prezentować będę wyniki badań empirycznych. Główne pytanie, na jakie chcę odpowiedzieć brzmi – jak korporacje międzynarodowe wpłynęły na produktywność poszczególnych województw w Polsce? Wyniki wskazują, że inwestycje zagraniczne mogły mieć istotny wpływ na strukturę Polskiej gospodarki. Jest tak w przypadku znakomitej większości województw, a przede wszystkim w woj. lubuskim i podkarpackim. Co ciekawe, inwestycje zagraniczne nie przyczyniły się do rozwoju przemysłu w województwie mazowieckim – ale najpewniej dlatego, że województwo to przyciąga raczej usługi” – mówi mgr Łukasz Cywiński .

Celem konferencji jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora Jana Winieckiego, który był jednym z założycieli Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) oraz jego wieloletnim Prezesem. Był to też wieloletni wykładowca WSIiZ oraz profesor honorowy naszej Uczelni. „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?” nawiązuje do tytułu książki pod red. prof. Jana Winieckiego, jaka ukazała się w 1999 roku. Składały się na nią teksty, które powstały na rzecz realizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) programu publicznej edukacji ekonomicznej pod nazwą „Którędy do dobrobytu?”.

Prelegentami w trakcie konferencji „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?” będą osoby, które znały i współpracowały z Profesorem. “Miałem okazję współpracować z Panem Profesorem Janem Winieckim podczas realizacji projektu związanego z badaniem kapitału niematerialnego w Polsce. Pan Profesor powierzył mi również dużą część materiałów ze swoich wieloletnich badań nad instytucjami zachodu. Profesor Winiecki to był człowiek o niezwykłym poczuciu humoru i posiadający ogromną wiedzę na temat ram instytucjonalnych gospodarki w Polsce i na świecie. Dlatego, w trakcie konferencji, moje wyniki badań chciałbym zaprezentować w kontekście słów Pana Prof. Jana Winieckiego. Miał je wypowiedzieć gdy był kierownikiem Katedry Międzynarodowego Handlu i Finansów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie: <Globalizacja nie jest niczym nowym, lecz logiczną konsekwencją liberalnego kapitalizmu, ponieważ jego zdolności tworzenia bogactwa są w tych warunkach jeszcze większe>” – dodaje mgr Łukasz Cywiński. 

Program konferencji dostępny jest TUTAJ.
Rejestracja na konferencję odbywa się TUTAJ.  
Więcej informacji nt. wydarzenia można uzyskać TUTAJ. 

W księgarni dostępna jest już książka zawierająca referaty zgłoszone na konferencję. Podejmowane są w nich tematy znajdujące się w kręgu zainteresowania Profesora Winieckiego i pozostające aktualne do dziś, będąc przedmiotem zainteresowań ekonomistów. Są to problemy dotyczące transformacji gospodarczej i zmian ustrojowych, globalizacji, nierówności dochodowych oraz polityki pieniężnej. Książka dostępna jest TUTAJ.