Sytuacja makroekonomiczna w latach 2020-2021, finansowanie przedsięwzięć antycovidowych oraz stan finansów jednostek samorządowych – to wybrane zagadnienia poruszone w raporcie przygotowanym przez pracowników WSIiZ.

Z raportu Instytutu Badań i Analiz Finansowych wynika, że mieszkańcy Rzeszowa mają najpełniejszy dostęp do usług medycznych, najniższy poziom bezrobocia i cieszą się najlepszą jakością oświaty w porównaniu do innych miast podkarpackich na prawach powiatu. Wśród pozostałych miast województwa najwyższe miejsce zajmuje Łańcut, wśród gmin miejsko-wiejskich – Głogów Małopolski, zaś wśród gmin wiejskich – Solina, która w rankingu obejmującym wszystkie gminy województwa zajęła wysokie trzecie miejsce za Rzeszowem i Krosnem.

Największe dochody samorządu na mieszkańca odnotowują gminy leżące wzdłuż autostrady A4 i linii kolejowej, prowadzącej na Ukrainę. W dobrej sytuacji są także północne gminy województwa, wciąż korzystające ze spuścizny uprzemysłowienia po Centralnym Okręgu Przemysłowym oraz gminy bieszczadzkie, których przychody generuje ruch turystyczny.

Raport IBAF zaprezentował na konferencji prasowej dla dziennikarzy dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ – Dyrektor Generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych. Całość raportu jest dostępna TUTAJ.