27 września 2019 roku w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbędzie się drugie z cyklu Seminarium Samorządowe IBAF.

Niniejsze wydarzenie jest kolejnym spotkaniem odbywającym się pod nazwą Seminaria Samorządowe IBAF, dedykowanym sytuacji podkarpackich samorządów. W trakcie seminarium przedstawione oraz omówione zostaną najnowsze dane dotyczące gospodarki finansowej JST na Podkarpaciu wraz z ich odniesieniem do sytuacji sektora samorządowego w kraju. Analizom poddana zostanie m.in. sytuacja budżetowa podkarpackich samorządów, realizacja RPO oraz wykorzystanie innych środków UE na tle pozostałych województw, a także stan zadłużenia w układzie międzywojewódzkim.

Agenda seminarium:

  1. Raport o aktualnej sytuacji finansowej JST województwa podkarpackiego
  2. Pytania i dyskusja
  3. Ranking i indeks jakości życia w gminach woj. podkarpackiego
  4. Pytania i dyskusja

Wydarzenie odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. H. Sucharskiego 2, o godzinie 11.00 w sali RA53.

Uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w seminarium w terminie do 20 września 2019 roku (włącznie), na adres e-mail: kontakt@ibaf.edu.pl lub telefonicznie pod numerem (17) 866 11 85.