Nowy rok akademicki zaczął się bardzo intensywnie dla Pracowników Katedry Kosmetologii WSIiZ – dr Katarzyny Gaweł-Bęben i mgr Timei Sulenty-Pluty, które na początku października odbyły tygodniowy staż naukowy na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Gazi w Ankarze w ramach programu wymiany kadry akademickiej Erasmus+.

Oprócz zapoznania się z zapleczem laboratoryjnym oraz metodami badawczymi, które są wykorzystywane przez pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego w otrzymywaniu
i określaniu aktywności biologicznej substancji naturalnych stosowanych w lekach aplikowanych na skórę i kosmetykach, dr Gaweł-Bęben i mgr Sulenta-Pluta wzięły również udział
w V Międzynarodowym i Euroazjatyckim Kongresie „Natural Nutrition, Healthy Life & Sport” organizowanym w dniach 2-6.10.2019 r., w Ankarze.

Opiekunem naukowym stażu była Profesor Ilkay Erdogan Orhan, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Gazi w Ankarze, autorka licznych publikacji naukowych, monografii, książek i patentów, laureatka wielu prestiżowych nagród m. in. Organization of Women in Science in Developing Countries, COMSTECH, L’Oreal, Turkish Academy of Science. Profesor Orhan będzie jednym z prelegentów podczas organizowanego przez Katedrę Kosmetologii seminarium naukowego „CosmeticValley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department” w ramach projektu NAWA, które odbędzie się już 11 października 2019 r.