Warto poznawać inne kultury i doceniać ich wartość – taka idea przyświeca realizacji nowego projektu WSIiZ dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia z nimi będą prowadzić zagraniczni studenci pochodzący z Zimbabwe, Iranu, Nigerii, Indii, Wietnamu i Uzbekistanu.

Zajęcia oferowane w ramach projektu Adaptacja kulturowa mają na celu kształtowanie kompetencji społecznych związanych z tolerancją i otwartością na odmienność, ponadto dostarczą młodym ludziom wiedzy na temat innych krajów i kultur oraz będą stanowić praktyczną weryfikację znajomości języka angielskiego. 

Współczesny świat w coraz większym stopniu przypomina globalną wioskę, a obecność obcokrajowców staje się naszą codziennością. Wciąż jednak wielu Polaków, w tym również młodych, odczuwa opory przed poznawaniem osób z odmiennych kręgów kulturowych i codziennymi kontaktami z nimi.

Projekt Adaptacja kulturowa ma te obawy przełamać. Zajęcia z uczniami będą się odbywać w języku angielskim a prowadzić je będą zagraniczni studenci WSIiZ pochodzący z Zimbabwe, Iranu, Nigerii, Indii, Wietnamu i Uzbekistanu. Lekcje pozwolą młodzieży poznać odmienne kultury, przełamać bariery międzykulturowe i pozbyć się uprzedzeń wobec tego, co obce i odmienne. Ponadto uczestnicy będą mogli sprawdzić, jak faktycznie sprawdzają się ich umiejętności językowe.

Spotkania będą składać się z dwóch części – po krótkiej prezentacji na temat określonego kraju i jego kultury, nastąpi sesja Q&A, w trakcie której uczniowie będą mogli pytać o wszystko, co jest interesujące z ich punktu widzenia.

Szkoły mogą zgłaszać swój udział przez cały czas trwania projektu: od grudnia 2022 r. do maja 2023 r. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Dział Rekrutacji WSIiZ. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.