Studentki Projektowania graficznego i Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazły się w gronie 386 stypendystów Ministra Nauki. Decyzję o wyborze stypendystów – spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – podjął na podstawie rekomendacji zespołu doradczego Minister Nauki Dariusz Wieczorek.

Nagrodzone studentki to:

  • Patrycja Głodek – studentka II roku na kierunku Projektowanie graficzne, studia magisterskie zaoczne;
  • Martyna Masicz – studentka IV roku na kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie stacjonarne;
  • Edyta Musiał – studentka II roku na kierunku Projektowanie graficzne, studia magisterskie zaoczne;
  • Monika Stopyra – studentka II roku na kierunku Projektowanie graficzne, studia magisterskie zaoczne.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendia naukowe dla studentek WSIiZ potwierdzają, że pasja naukowa, realizowana pod czujnym kierownictwem kadry badawczo-dydaktycznej, może zostać przekuta w bardzo wymierne efekty finansowe. Gratuluję zarówno Stypendystkom, jak i ich zaangażowanym opiekunom naukowych, bez których ten sukces nie byłby możliwy – podkreśla Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ.

To prestiżowe wyróżnienie dla naszych Studentek podkreśla wysoki poziom zarówno dydaktyczny, jak i naukowy naszej uczelni oraz zaangażowanie naszych studentów we własny rozwój. Gratulujemy laureatkom tego sukcesu – w pełni na niego zasłużyły swoją pracą i determinacją w osiąganiu celów. Wierzę, że będą stanowiły świetny przykład dla młodszych koleżanek i kolegów ze studiów, bo naprawdę opłaca się inwestować w swój rozwój – dodaje dr Barbara Przywara, Prorektorka WSIiZ ds. Nauczania.

Młode naukowczynie od początku studiów aktywnie działają w kołach naukowych rozwijając swoje pasje i budując dorobek, który obejmuje udział w projektach badawczych, wystawach krajowych i międzynarodowych oraz publikacje naukowe w wysoko punktowanych czasopismach.

W gronie stypendystów Ministra Nauki Studenci znaleźli się studenci z zaledwie 9 uczelni niepublicznych. Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania otrzymała najwięcej studenckich stypendiów za osiągnięcia naukowe (nie wliczając sportowych) wśród uczelni niepublicznych.

 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2023/2024

Rektorzy uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki przedstawili 1068 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2023/2024. Wnioski oceniał Zespół doradczy, w składzie którego znaleźli się eksperci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Rekomendacje Zespołu obejmowały wnioski ulokowane najwyżej w rankingach dyscyplinowych w ramach danych dziedzin, zawierające wyłącznie znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Dzięki temu stypendium otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie (50 z 55) dyscypliny naukowe i artystyczne. Minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania stypendium był różny w każdej z dyscyplin.

Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł. Więcej na temat tegorocznych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się TUTAJ.