Rekrutacja trwa

Studia I stopnia

Praca socjalna

WSIiZ jest pierwszą i jedyną uczelnią niepubliczną, która otrzymała Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Forma: stacjonarne, niestacjonarne/ Czas trwania: 6 semestrów

Postaw na zawód, w którym możesz konkretnie i profesjonalnie pomagać osobom w sytuacjach kryzysowych i trudnych.

Praca socjalna

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Szukasz satysfakcjonującej i stabilnej kariery? WSIiZ oferuje studia licencjackie z zakresu Pracy socjalnej w bardzo konkurencyjnej cenie.
Praca socjalna
PRAKTYCZNE PODEJŚCIE
Program studiów wyposaży Cię w praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Nauczysz się jak udzielać profesjonalnej pomocy jednostkom, rodzinom, grupom i zbiorowościom społecznym znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
Praca socjalna
ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
Kierunek Praca socjalna odpowiada na bardzo szybko zmieniający się współczesny świat -starzejące się społeczeństwo, zwiększona częstotliwość występowania niepełnosprawności i problemów ze zdrowiem, także psychicznym, rosnące nierówności i bezprecedensowy wzrost liczby uchodźców. Analizy rynku pracy wskazują, że pracownik socjalny to zawód, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie na europejskim rynku pracy.
Praca socjalna
WIELE MOŻLIWOŚCI
Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku Praca socjalna będą mogli pracować w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych (np. fundacje, stowarzyszenia), a także w prywatnych ośrodkach pomocy i wsparcia. Studenci będą także przygotowani do pracy za granicą, ucząc się języka obcego na poziomie min. B2. Pracownicy socjalni są poszukiwani w wielu krajach, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada i Hongkong.
Praca socjalna
Dlaczego warto studiować Pracę socjalną we WSIiZ?
01
Miej realny wpływ na społeczeństwo
Praca socjalna polega na wsparciu dla osób potrzebujących, organizowaniu im pomocy, udzielaniu porad, kierowaniu do właściwych instytucji, współpracy z organizacjami. Pracownik socjalny niesie pomoc ludziom w trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi czy emocjonalnymi. Obecnie ta pomoc obejmuje coraz częściej ludzi zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Naprzeciw temu wychodzi koncepcja kierunku Praca socjalna w WSIiZ, która oferuje w ramach programu kształcenia treści związane z pomocą uchodźcom i migrantom.
02
Program zorientowany na praktyce
Program studiów został opracowywany pod okiem ekspertów z branży. Nacisk na zajęcia praktyczne daje maksymalne możliwości rozwijania umiejętności niezbędnych w przyszłej karierze zawodowej. Wiedza, którą można zdobyć w trakcie kształcenia, stanowi wsparcie dla zdobytych praktycznych kompetencji.
03
Więcej niż studia
Po uzyskaniu stopnia licencjata w dziedzinie pracy socjalnej uzyskasz uznane kwalifikacje zawodowe. Podczas studiów rozwiniesz także umiejętności interpersonalne, empatię i nauczysz się skutecznie komunikować. Te umiejętności przyczynią się do osiągnięcia sukcesu w pracy pracownika socjalnego, a także przyniosą korzyści w życiu osobistym.
04
Dyplom WSIiZ uznawany na całym świecie
Po ukończeniu Pracy socjalnej na WSIiZ możesz rozpocząć karierę zawodową w dowolnym kraju na świecie.
Przykładowe zajęcia
Praca socjalna
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Historia i teoria pracy socjalnej
 • Polityka społeczna w Polsce i w Europie
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariat
 • Socjologia Rodziny
 • Praca socjalna z uchodźcami i imigrantami
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów społecznych
Praca socjalna
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • regionalne ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • domy pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • ośrodki wsparcia,
 • jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • placówki dla osób bezdomnych i uzależnionych,
 • zakłady karne,
 • ośrodki dla uchodźców,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.
Studia I stopnia
Praca socjalna
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC

720 zł

Tryb stacjonarny

660 zł

Tryb niestacjonarny

Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:

20.04.2023-31.07.2023

PIERWSZE ZAJĘCIA:
Październik 2023
Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Praca socjalna
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Praca socjalna
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie.
Praca socjalna
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Praca socjalna
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Praca socjalna
Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content