Absolwent kierunku Informatyka wyróżniony za pracę magisterską nt. rynku kapitałowego

Praca magisterska autorstwa Pana Marka Jędryki została wyróżniona w siódmej edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie organizowany jest przez Fundację Giełdy Papierów Wartościowych oraz Giełdę Papierów Wartościowych.

Kapituła Konkursu w kategorii prac magisterskich doceniła trzech autorów, w tym Pana Marka Jędrykę, absolwenta kierunku Informatyka. Nagrodzona praca nosi tytuł „Predykcja notowań akcji spółek indeksu WIG20 na podstawie informacji prasowych”. Promotorem pracy magisterskiej była dr Teresa Mroczek.

Praca mgra Jędryki ma charakter interdyscyplinarny. Autor bazując na zaawansowanych metodach sztucznej inteligencji opracował innowacyjny system detekcji trendów notowań spółek akcyjnych oraz weryfikacji wpływu publikacji prasowych na zmiany bieżącego kursu akcji analizowanych spółek. Opracowany system ma charakter przyszłościowy. Z powodzeniem może zostać użyty do rozwoju detekcji wzrostu/spadku wartości akcji z większym wyprzedzeniem i większą skutecznością niż w oparciu o wiadomości finansowe” – informuje dr Teresa Mroczek, zastępca kierownika Katedry Sztucznej Inteligencji.

W Konkursie mogły startować prace doktorskie, magisterskie oraz licencjackie obronione od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2020 roku. W zakończonej edycji Konkursu oceniono prace 76 uczestników (33 prace licencjackie, 34 prace magisterskie, 9 rozpraw doktorskich). Poziom merytoryczny prac, w tym oryginalność przedstawionego tematu, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językowa to główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac przez Kapitułę Konkursu.

Oceniając nadesłane prace w kolejnej edycji Konkursu, wyraźnie zauważalny jest wzrostowy trend ich poziomu. W 2020 r. świadczyła o tym liczba wyróżnień wśród prac doktorskich oraz rekordowa liczba 76 zgłoszeń do Konkursu” – podkreślił dr Wojciech Nagel, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji GPW i Kapituły Konkursu, gratulując autorom prac.

Aplikuj teraz
praca magisterska

Multimedia

Ważne: Rekrutacja została zakończona. Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA. OPIS KIERUNKU ZASADY REKRUTACJI Chciałbyś tworzyć efekty specjalne rodem z Hollywood? Wiesz kim jest Tomek Bagiński i fascynują Cię jego prace? A może zastanawiałeś się jak to się dzieje, że bohaterowie Marvela potrafią ożyć? Jeśli czujesz, że mógłbyś stać się magikiem wielkiego ekranu, te studia pozwolą Ci się rozwinąć! Zajęcia na kierunku nastawione są ściśle na praktykę. Zajęcia prowadzone są praktyków, którzy na co dzień zajmują się multimediami, postprodukcją i efektami specjalnymi. Kadra, to nie tylko akademicy, ale też osoby na co dzień pracujący w branży kreatywnej. Dzięki temu masz szansę na zdobycie umiejętności, które są bardzo potrzebne na rynku pracy. A nasz program kształcenia daje Ci możliwość poznania już w trakcie studiów całego procesu produkcyjnego, jaki funkcjonuje w przemyśle kreatywnym. Studia pozwolą również na rozwój osobowości, dzięki realizacji przedmiotów ogólnoakademickich. Twoje horyzonty zdecydowanie się poszerzą – również z punktu widzenia studiowanego kierunku i specjalności. Ruchomy obraz stanie się Twoim żywiołem, zaś spektakularne efekty sprawią, pokażą Ci przestrzeń, w której zrealizujesz swoje pasje. Wykształcenie da Ci możliwość pracy w zespole kreatywnym lub realizować projekty dla własnych klientów jako freelancer. Nacisk położono na zagadnienia związane z procesem postprodukcji i tworzeniem efektów specjalnych, a także na realizacji ogólnie pojętych wizualizacji (produktowych, architektonicznych). W programie studiów m.in.: Concept Design Animacja 2D Animacja 3D Zaawansowane modelowanie Oświetlenie i rendering Kompozycja materiału animowanego A co po studiach? Studia ukończysz z szeroką wiedzą i umiejętnościami związanymi branżą kreatywną i wykorzystywanym…

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA.

Multimedia

Chciałbyś tworzyć efekty specjalne rodem z Hollywood? Wiesz kim jest Tomek Bagiński i fascynują Cię jego prace? A może zastanawiałeś się jak to się dzieje, że bohaterowie Marvela potrafią ożyć? Jeśli czujesz, że mógłbyś stać się magikiem wielkiego ekranu, te studia pozwolą Ci się rozwinąć!

Zajęcia na kierunku nastawione są ściśle na praktykę. Zajęcia prowadzone są praktyków, którzy na co dzień zajmują się multimediami, postprodukcją i efektami specjalnymi. Kadra, to nie tylko akademicy, ale też osoby na co dzień pracujący w branży kreatywnej. Dzięki temu masz szansę na zdobycie umiejętności, które są bardzo potrzebne na rynku pracy. A nasz program kształcenia daje Ci możliwość poznania już w trakcie studiów całego procesu produkcyjnego, jaki funkcjonuje w przemyśle kreatywnym. Studia pozwolą również na rozwój osobowości, dzięki realizacji przedmiotów ogólnoakademickich. Twoje horyzonty zdecydowanie się poszerzą – również z punktu widzenia studiowanego kierunku i specjalności.

Ruchomy obraz stanie się Twoim żywiołem, zaś spektakularne efekty sprawią, pokażą Ci przestrzeń, w której zrealizujesz swoje pasje. Wykształcenie da Ci możliwość pracy w zespole kreatywnym lub realizować projekty dla własnych klientów jako freelancer.

Nacisk położono na zagadnienia związane z procesem postprodukcji i tworzeniem efektów specjalnych, a także na realizacji ogólnie pojętych wizualizacji (produktowych, architektonicznych).

W programie studiów m.in.:

 • Concept Design
 • Animacja 2D
 • Animacja 3D
 • Zaawansowane modelowanie
 • Oświetlenie i rendering
 • Kompozycja materiału animowanego

A co po studiach?

Studia ukończysz z szeroką wiedzą i umiejętnościami związanymi branżą kreatywną i wykorzystywanym w niej procesem produkcyjnym. W szczególności poznasz w jaki sposób działają firmy postprodukcyjne (mając okazję w trakcie studiów realizować praktyki i staże). Będziesz posiadał umiejętności związane z planowaniem produkcji multimedialnej, przygotowywaniem materiałów inspiracyjnych, wykonywaniem skomplikowanych projektów. Dzięki tej specjalności będziesz mógł rozwinąć swoje umiejętności praktykując na każdym z etapów postprodukcji Będziesz sprawnie poruszał się po zagadnieniach związanych z animacją i efektami specjalnymi. Kompleksowy program nauczania pozwoli na zbudowanie silnej pozycji na rynku pracy.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Multimedia

Zarejestruj się online   Aplikuj

Multimedia

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Multimedia

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021r. – Zakończenie rekrutacji

Multimedia

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt
Aplikuj teraz
Multimedia

Z dzieckiem na kolanach. Jak pandemia zabija aktywność naukową kobiet?

11 Marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan globalnej pandemii, wywołany niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2. Na skutek lockdownu, z dnia na dzień pracownicy różnych branż i ich rodziny w wielu krajach musieli zostać w domach i radzić sobie z nową sytuacją pracy zdalnej. Pozbawieni wsparcia instytucji opiekuńczych i szkół, w trudnej sytuacji znaleźli się m.in. naukowcy i naukowczynie, wykonujący pracę wymagającą intelektualnie i czasowo. Jak sobie poradzili?

Aplikuj teraz
Covid GAP

10 edycja Virtual Wednesday Innovation Night poświęcona innowacjom w branży spożywczej

Na czym polega nowatorska aplikacja dla piekarni? W jaki sposób walczyć z wyrzucaniem żywności do kosza? Tematem dziesiątej edycji Virtual Wednesday Innovation Night będą innowacje w żywności – zero waste oraz new food.

Motywem przewodnim spotkania będą innowacje w szeroko pojętej branży spożywczej, produkcji żywności ekologicznej, zmniejszenie negatywnego wpływu produkcji na środowisko oraz szukanie rozwiązań, które zmniejszą marnowanie żywności” – mówi Wojciech Fiksa, Event Project Manager z Podkarpackiego Centrum Innowacji.

W trakcie 10 edycji Virtual Wednesday Innovation Night jako pierwsza wystąpi Adriana Bałazy, reprezentująca Europejski Instytut Technologii i Innowacji. Prelegentka przedstawi uczestnikom działalność EIT Food oraz wskaże programy wsparcia dla innowacji w żywności. Tematem wystąpienia dr hab. inż. Małgorzaty Wronkowskiej będzie „Innowacyjna aplikacja dla piekarni – narzędzie do walki z marnotrawieniem żywności i stratami energii”, zaś Katarzyna Szpicmacher przybliży uczestnikom temat projektowania w duchu zero waste oraz gospodarki cyrkularnej. Zaprezentuje także skórę Bio2materials, będącą przykładem zrównoważonego i biodegradowalnego materiału.

Na wirtualnej scenie wystąpią również przedstawiciele startupu Maizo, Damian Klocek oraz Paweł Caban. Opowiedzą o skali marnowania żywności w Polsce oraz Unii Europejskiej, a także zaprezentują aplikację pomagającą walczyć z wyrzucaniem żywności do kosza.

Virtual Wednesday Innovation Night to cykliczne spotkania organizowane przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Dziesiąta edycja wydarzenia odbędzie się w środę, 27 stycznia 2021 r. o godzinie 17:00. Udział jest bezpłatny, ale wymagana  jest rejestracja zgłoszeń za pośrednictwem platformy GetResponse.

Aplikuj teraz
Innovation Night

Galeria

ZOBACZ FILMDlaczego doktorat na WSIiZ? Rozmowy z doktorantami Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marek Grzmil Obrona rozprawy doktorskiej mgr Mariusz Surowiec Obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwia Przybyło Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anna Karwacka Obrona rozprawy doktorskiej mgr Roland Jakubowski Obrona rozprawy doktorskiej mgr Michał Futyra Obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzata Gosek Obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbara Kolbus Prestiżowa nagroda naukowa dla dr Mariana Miszczuka Obrona rozprawy doktorskiej mgr Zofia Sawicka ZOBACZ FILMObrona rozprawy doktorskiej mgr Zofia Sawicka

Aplikuj teraz

Z dzieckiem na kolanach. Jak pandemia zabija aktywność naukową kobiet?

11 Marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan globalnej pandemii, wywołany niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2. Na skutek lockdownu, z dnia na dzień pracownicy różnych branż i ich rodziny w wielu krajach musieli zostać w domach i radzić sobie z nową sytuacją pracy zdalnej. Pozbawieni wsparcia instytucji opiekuńczych i szkół, w trudnej sytuacji znaleźli się m.in. naukowcy i naukowczynie, wykonujący pracę wymagającą intelektualnie i czasowo. Jak sobie poradzili?

Z dzieckiem na kolanach. Jak pandemia zabija aktywność naukową kobiet?

Dr Iwona Leonowicz-Bukała

Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej WSIiZ. W ostatnich latach zajmuje się wpływem nowych mediów na zjawiska społeczne, w tym komunikację oraz migracje edukacyjne i szkolnictwo wyższe. Członkini międzynarodowego zespołu COVID G.A.P, badającego aktywność naukowczyń w dobie pandemii.

Z dzieckiem na kolanach. Jak pandemia zabija aktywność naukową kobiet?

11 Marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan globalnej pandemii, wywołany niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2. Na skutek lockdownu, z dnia na dzień pracownicy różnych branż i ich rodziny w wielu krajach musieli zostać w domach i radzić sobie z nową sytuacją pracy zdalnej. Pozbawieni wsparcia instytucji opiekuńczych i szkół, w trudnej sytuacji znaleźli się m.in. naukowcy i naukowczynie, wykonujący pracę wymagającą intelektualnie i czasowo. Jak sobie poradzili?

To pytanie frapowało badaczy rozmaitych dyscyplin. Jeszcze wiosną tematem zajęło się także 16 naukowczyń ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kataru i Polski. Zgrupowały się one w zespole badawczym COVID G.A.P. (COVID Gendered Academic Productivity).

Co się stało z tekstami kobiet?

Według wstępnych analiz wydawało się, że pandemia znacząco spowolniła zwłaszcza aktywność naukową kobiet. Okazało się, że np. liczby artykułów zgłaszanych do baz tzw. preprintów (artykułów, które nie przeszły jeszcze procedury recenzji naukowej) przez autorki spadły znacznie w porównaniu do tekstów autorów, których dzięki imieniu można było bezsprzecznie zidentyfikować jako mężczyzn. Pojawiło się zatem pytanie, jak działa mechanizm powodujący, że to akademiczki, a nie akademicy publikują czy też piszą mniej? Czy to znaczy, że mniej czasu poświęcają na naukę? Jakie czynniki zdecydowały o tym, że to kobiety ucierpiały najbardziej? Jakie są dowody na wciąż istniejące nierówności genderowe w światowej akademii?

Dlaczego pandemia zostawia w tyle kobiety nauki?

Badanie COVID G.A.P. zostało pomyślane przede wszystkim jako próba sprawdzenia, czy faktycznie pracownice naukowe miały w pandemii mniej czasu na pracę naukową. Zgłoszenia publikacji tekstów dokonuje się często po wielu miesiącach pracy nad artykułem, więc mniejsza liczba autorek wśród składających preprinty mogła być pokłosiem wcześniejszych zjawisk czy problemów i nie być wywołana wyłącznie przez pandemię. Autorki badania COVID G.A.P. założyły jednak, że to mało prawdopodobne i że wnioski z analiz ilościowych potwierdzą się – tak też się stało.

Z dzieckiem na kolanach. Jak pandemia zabija aktywność naukową kobiet?

Członkinie zespołu, analizując wypowiedzi badanych, poszukiwały zatem odpowiedzi na pytania o to, co najsilniej oddziaływało na nierównomierną aktywność naukową między płciami, a także – jak kobiety w nauce radzą sobie z presją rozwoju zawodowego w tym trudnym czasie. Ciekawe było m.in. to czy władze uczelni albo kierownictwo wydziałów wspiera swoich naukowców, w tym kobiety, zwłaszcza te posiadające dzieci, w pracy naukowej w czasie lockdownu? Jak bardzo uprzywilejowani stali się ci nieposiadający dzieci? Jakie strategie radzenia sobie z tą sytuacją podjęły respondentki? Innymi słowy – jaki wpływ na pracę naukową miała pandemia w ich własnym, bardzo osobistym przeżyciu?

Trudny mariaż roli pełnoetatowej mamy i badaczki

W badaniu COVID G.A.P.  ostatecznie wzięło udział ponad 100 kobiet naukowczyń z różnych państw świata na różnych szczeblach kariery naukowej, także doktorantki. Jak pokazała analiza wypowiedzi badanych, nie wszystkie kobiety ograniczyły pracę naukową z powodu lockdownu. Niektóre z respondentek na skutek zmniejszenia liczby i presji obowiązków administracyjnych, spotkań na uczelni i odzyskania czasu poświęcanego na przejazdy do uczelni i z powrotem, chwaliły sobie większą elastyczność i możliwość efektywniejszego zarządzania czasem poświęconym na naukę.

Mimo to, w znakomitej większości, badanym było jednak trudniej. Doskwierały im przede wszystkim: brak dostępu do laboratoriów czy biblioteki, zaburzony harmonogram dnia pracy, brak struktury, granic między życiem domowym i zawodowym, czy dodatkowy czas poświęcany na przygotowanie zajęć online. Badane borykały się także z poczuciem odpowiedzialności za dzieci pozostające pod ich opieką oraz ich edukację domową (nawet jeśli miały wsparcie swoich partnerów w tym zakresie). Problemem był również spadek motywacji i zaburzenia koncentracji, problemy ze zdrowiem psychicznym, w niektórych przypadkach znacznie nasilone przez pandemię.

Z dzieckiem na kolanach. Jak pandemia zabija aktywność naukową kobiet?
Co ciekawe, sytuacja większego obciążenia obowiązkami domowymi dotyczyła kobiet pracujących w nauce niezależnie od miejsca zamieszkania – kluczowe było raczej to, czy posiadają pod opieką dzieci. To dzieci, najczęściej te w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, stanowiły czynnik decydujący o możliwości podejmowania aktywności naukowej. Warto także wspomnieć, że niektóre akademiczki, które żyły samotnie lub jedynie z partnerem, podkreślały, że biorą większą odpowiedzialność za studentów, którzy w związku z pandemią wymagali wsparcia emocjonalnego

i motywacyjnego. Mężczyźni – jak zauważały badane – zwyczajnie odmawiają wykonywania tego typu pracy, polegającej na wsparciu. Efekty pomocy udzielonej w obszarze emocjonalnym i motywacyjnym trudno mierzalnie ocenić, wobec czego nie jest ona doceniania jako wkład w rozwój naukowy studiujących.

Dotychczasowe ustalenia badaczek z zespołu COVID G.A.P. potwierdzają inne, opublikowane wyniki badań realizowanych symultanicznie przez inne zespoły badawcze, m.in. pod kierownictwem Kyle’a Myersa z Harvardu (wyniki opublikowano w lipcu 2020 w czasopiśmie Nature Human Behaviour). Badacze wnioskują, że kobiety naukowczynie, zwłaszcza posiadające małe dzieci, doświadczyły ogromnego ograniczenia czasu jaki mogły poświęcić na badania naukowe we wczesnej fazie pandemii – o wiele większego niż ich koledzy mężczyźni oraz osoby nieposiadające dzieci.

Nauka w pandemii – social media cenne jak nigdy

Pomimo trudności, dużą rolę w podtrzymywaniu aktywności akademickiej w czasie pandemii odegrały oczywiście nowe technologie, umożliwiając nie tylko prowadzenie zajęć online, ale także dostęp do literatury naukowej, uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz współpracę z innymi badaczami bez konieczności odbywania spotkań, które przez jakiś czas okazały się po prostu zupełnie niemożliwe.

Z dzieckiem na kolanach. Jak pandemia zabija aktywność naukową kobiet?

Mediom społecznościowym zawdzięcza powstanie także zespół COVID G.A.P. Jako członkini grupy wsparcia dla naukowczyń i doktorantek na Facebooku, poświęconej pisaniu tekstów naukowych (dokładnie grupy I Should Be Writing), dr Kristina Brown, profesorka z Adler University w Chicago zainicjowała badanie, które w I fazie skierowane było właśnie do członkiń tej grupy i tam też było promowane. Uczestniczki zespołu badawczego zgłaszały się do współpracy indywidualnie i – jak widać – z dobrymi efektami. Grupa pracuje razem już blisko rok, a fakt, że zespół tworzą same kobiety z 16 ośrodków naukowych z czterech państw (w tym tylko jedna z Polski – właśnie z WSIiZ), reprezentujące różne dyscypliny naukowe, stał się dodatkową inspiracją do autoetnograficznego zgłębiania tematu nawiązywania i podtrzymywania współpracy naukowej online, a także pochylenia się nad rolą sieci w rozwoju naukowym.

Szczegółowe wyniki badań COVID G.A.P. już wkrótce zostaną opublikowane – artykuły są na etapie recenzji w czasopismach naukowych poświęconych szkolnictwu wyższemu oraz problematyce genderowej. Kolejne publikacje można śledzić na stronie projektu.

Stracone pokolenie?

Wydaje się, że pandemia przyniosła nie tylko skutki negatywne – ale też zainspirowała świat badaczy do poszukiwania nowych rozwiązań. Kryzys, jak i zmiany, które wywołał, jeszcze się nie zakończył i prawdopodobnie trwale zmienił stosunki pracy i organizację nauki i dydaktyki na uniwersytetach całego świata. To oznacza, że problemy mogą nawarstwiać się, mogą dochodzić nowe, zaś skutki obecnych nierówności mogą mieć daleko idące skutki dla karier naukowych całego pokolenia badaczek. Wnioski są takie, że władze uczelni na całym świecie powinny podjąć działania, mające na celu niwelowanie nierówności, aby zapobiec zaprzepaszczeniu wysiłków ostatnich dekad.

Z dzieckiem na kolanach. Jak pandemia zabija aktywność naukową kobiet?

Jak widać, w materii wdrażania genderowej równości jest także wiele do zrobienia nie tylko na uczelniach, ale też w zakresie kultury i percepcji społecznej. Sytuacja kryzysowa, z jaką mamy do czynienia, obnażyła kruchość równych pozycji kobiet i mężczyzn w zakresie opieki nad dziećmi i tym samym prawa do realizacji swoich ambicji zawodowych – nawet w tak świadomej społeczności jaką jest akademia. Przypadki pozytywne, kiedy opieka nad dziećmi sprawowana jest wspólnie, napawają optymizmem. Oznacza to, że idziemy w dobrym kierunku.

Z tych powodów, zespół, w którym pracuje dr Leonowicz-Bukała nie ustaje w wysiłkach i oprócz analizy kolejnych wątków, które pojawiły się w pierwszej fazie badania, jeszcze w styczniu 2021 przystępuje do realizacji drugiej fazy badania – blisko rok od początku pandemii (ankietę przeznaczoną dla badaczy i badaczek w języku angielskim można wypełnić tutaj). W drugiej fazie nie tylko poszerzono zakres badań, ale też z inicjatywy badaczek spoza Stanów Zjednoczonych założono realizację dodatkowych projektów w skali narodowej. Ich celem jest uwzględnienie specyficznego kulturowego i społecznego kontekstu funkcjonowania kobiet na uniwersytetach.

Badanie w języku polskim jeszcze w pierwszej połowie 2021 r., z uwzględnieniem także perspektywy mężczyzn, zrealizuje dr Iwona Leonowicz-Bukała wraz z dr Olgą Kurek-Ochmańską (WSIiZ) i dr Moniką Struck-Peregończyk (WSIiZ) oraz mgr Agatą Lambrechts (University of York, Wielka Brytania) i mgr Olgą Vega (Florida International University, USA). Szczegóły już wkrótce na naszym blogu. Już teraz zachęcamy badaczy i badaczki pracujące na polskich uczelniach do udziału w tym przedsięwzięciu.

Aplikuj teraz