U-Multirank to narzędzie wspierające proces wyboru uczelni. Ocenia uczelnie na podstawie szeregu kryteriów, co pozwala je sensownie porównywać – o rankingu uczelni wyższych, w którym wysoką pozycję ma Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, mówi dr Justyna Berniak-Woźny, Pełnomocniczka Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni. 

GAZETA_WYBORCZA_-_RZESZÓW_TRZEBA_BIEC_BY_POZOSTAĆ_W_TYM_SAMYM_MIEJSCU