W przyszłym roku akademickim 2022/2023 udział w programie School of Leaders weźmie 31 studentów z 11 różnych krajów.

W dniach 30 czerwca – 6 lipca br. odbyły się przesłuchania kandydatów do programu edukacyjnego School of Leaders (SoL). Przeprowadzono je zarówno stacjonarnie w Klubie Akademickim IQ, jak i w trybie online dla studentów z odległych zakątków świata. Rekrutacja do School of Leaders odbywa się końcem każdego roku akademickiego, a kwalifikacja do programu oparta jest o zimowy ranking stypendialny. Każdy student, który uzyskał w ramach rozstrzygniętego wniosku o Stypendium Rektora 401 i więcej punktów, otrzymał dedykowane zaproszenie. W odpowiedzi na nie studenci przesyłali aktualne CV oraz krótkie uzasadnienie swojej kandydatury. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja SoL wyłoniła 40 najlepszych, najciekawszych, czy też najbardziej kreatywnych podań, a ich autorzy zostali zaproszeni na indywidualne rozmowy – mówi Małgorzata Sokół, koordynatorka School of Leaders. 

Komisja SoL w składzie: mgr Małgorzata Sokół – przewodnicząca, mgr Katarzyna Mormul, mgr Bernadetta Kulinowska, dr Patrycja Longawa oraz dr Anna Lewandowska ostatecznie wybrała 14 studentów z Polski oraz 17 zagranicznych studentów m.in. z Ukrainy, Kazachstanu, Hiszpanii, Malezji, Malediwów, Rosji, Indii, Nigerii, Etiopii czy Zimbabwe. Ostatecznie do programu przyjętych zostało 31 studentów, z którymi praca rozpocznie się początkiem roku akademickiego 2022/23 i potrwa aż do jego końca. W tym czasie uczestnicy programu będą mieli możliwość realizacji płatnych staży w jednostkach Uczelni oraz w wielu firmach partnerskich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Organizowane będą dla nich cykliczne warsztaty biznesowe, studenci będą zgłębiać tajniki wystąpień publicznych i sztukę autoprezentacji, a także zostaną zaangażowani w pracę nad wspólnymi projektami i staną się ostatecznie organem doradczym Władz Uczelni w kreowaniu najkorzystniejszej rzeczywistości akademickiej. Wszystko po to, aby zwiększyć szansę na sukces naukowy czy też zawodowy, w zależności od indywidualnych aspiracji. Naszym celem jest odkrywanie potencjału i jego maksymalny rozwój – zapowiada koordynatorka programu SoL.

Do tej pory z programu School of Leaders skorzystało łącznie 72 studentów różnych narodowości (Polska, Zimbabwe, Bułgaria, Indie, Ukraina, Kazachstan).

School od Leaders (SoL) to program stypendialny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Został uruchomiony po raz pierwszy w roku akademickim 2018/19. Jego głównym celem jest wsparcie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich. Kwalifikacja do School of Leaders odbywa się na podstawie wniosków o przyznanie Stypendium Rektora WSIiZ. Studenci zakwalifikowani do najwyższego pułapu stypendialnego, bez względu na narodowość, kierunek i rok studiów, czy formę kształcenia, otrzymają zaproszenie do udziału w tym elitarnym programie.