W roku akademickim 2022/2023 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania organizuje roczny kurs „Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju” realizowany w ramach działania Jean Monnet programu Erasmus+. Kurs obejmuje 45 godzin zajęć, po jego ukończeniu studenci otrzymają 3 punkty ECTS oraz certyfikat.

W ramach kursu Studenci dowiedzą się:

  1. Czym jest Unia Europejska?
  2. Jak powstała Unia Europejska? 
  3. Jak zarządzana jest Unia Europejska? 
  4. Czym jest jednolity rynek i wspólna waluta. 
  5. Jakie relacją wiąż UE z resztą Europy oraz świata.

Zajęcia będą odbywać się online na platformie CiscoWebex w poniedziałki od 14.30 do 16.10, poprowadzi je Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ.

Aby zapisać się na wykłady należy wypełnić formularz.

Głównym celem działania Jean Monnet programu Erasmus+ jest poprawa nauczania w zakresie studiów nad Unią Europejską, upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej w ujęciu interdyscyplinarnym, a następnie pogłębienie tej wiedzy i kompetencji w zakresie jednej wybranej dyscypliny – zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu promowanie dialogu i współpracy pomiędzy obywatelami UE i obywatelami państw trzecich na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) różnych narodowości.