Jak wyglądają ścieżki kariery zawodowej osób pochodzących z klasy robotniczej, które z powodzeniem objęły stanowiska profesorów oraz adiunktów? Zbada to zespół badawczy pod kierownictwem dr Kamila Łuczaja. Trwa rekrutacja na badania.

Jaka jest tematyka badań? 

“Główne pytanie badawcze dotyczy tego, w jaki sposób kultura pochodzenia (rodzina,wczesna socjalizacja) i kultura docelowa (obecne kręgi społeczne) wiążą się z praktykami, w które się angażujemy, dobrami, które konsumujemy lub wartościami, które wyznajemy. Ponadto interesuje nas, czy występują jakieś różnice pomiędzy życiem prywatnym badanych a ich zachowaniem i sposobem bycia w miejscu pracy oraz czy występują „tarcia” np. ideologiczne,  pomiędzy rodzinami z których pochodzą a środowiskiem akademickim, w którym pracują” – mówi dr Kamil Łuczaj, socjolog, kierownik projektu, pracownik Instytutu Analiz Edukacji WSIiZ.

Projekt opiera się na dwóch głównych metodach badawczych. Pierwsza z nich to wywiady biograficzne, oparte na Biograficzno-Narracyjnej Metodzie Interpretacyjnej, przeprowadzane z pracownikami akademickimi ze stopniem co najmniej doktora, których rodzicie mają co najwyżej ukończoną szkołę średnią i wykonują bądź wykonywali zawody niewymagające specjalistycznych kwalifikacji.

“Ze względu na brak oficjalnych statystyk i danych odnośnie tego ile takich osób jest w Polsce, zdecydowaliśmy się na procedurę zgłaszania się uczestników do badania, wspartą techniką kuli śnieżnej, czyli rekrutowaniem uczestników poprzez innych uczestników. W tym celu rozpoczęliśmy kampanię informacyjno-reklamową w mediach społecznościowych i już mamy pierwsze efekty” – wyjaśnia dr Olga Kurek-Ochmańska, socjolożka, członkini zespołu badawczego, pracowniczka Instytutu Analiz Edukacji WSIiZ.

Drugi etap badania to wywiady pogłębione z rodzicami badanych akademików oraz ich znajomymi z pracy. Łącznie projekt zakłada przeprowadzenie 80 wywiadów.

Jakich problemów w trakcie realizacji projektu obawiają się badacze? 

Wśród potencjalnych czynników utrudniających planowanie badania badacze obawiają się rozwoju pandemii COVID-19, a tym samym problemów z realizacją wywiadów i rekrutacją badanych. “Jeśli bezpieczeństwo zdrowotne badanych będzie zagrożone, to będziemy zmuszeni wykorzystać zdalne środki komunikowania. Na razie korzystamy jednak z możliwości spotkań twarzą w twarz i prowadzimy pierwsze wywiady w różnych częściach Polski” – dodaje dr Kamil Łuczaj.

Projekt badawczy „Naukowcy mobilni kulturowo? Doświadczenie awansu społecznego w perspektywie narracyjnej” tworzy zespół socjologów zatrudnionych na stałe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Oprócz dwójki doświadczonych badaczy, część zadań wykonują studenci stażyści, zdobywający w ten sposób doświadczenie badawcze. Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie „SONATA 15” Narodowego Centrum Nauki. Realizacja badań potrwa dwa lata, a jego szczegółowe rezultaty zostaną opublikowane w anglojęzycznej monografii oraz w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Więcej na temat planowanych działań można przeczytać na oficjalnej stronie projektu.