W wyniku niezawinionych przez siebie okoliczności wielu studentów boryka się obecnie z problemami osobistymi, zawodowymi oraz finansowymi. Jak przetrwać ten trudny czas? Władze Uczelni proponują kilka mechanizmów wsparcia.

Jednorazowe zapomogi.

Dzięki wprowadzonej w trybie natychmiastowym zmianie do Regulaminu świadczeń dla studentów, fundusz na jednorazowe zapomogi zostanie zwiększony a studenci będą mogli ubiegać się o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanej sytuacją epidemiczną (o szczegółach będzie informować Sekcja Stypendialna). Każdy student może otrzymać zapomogę raz w semestrze. Dla studentów obcokrajowców, którzy nie mogą korzystać z funduszu stypendialnego przyznanego Uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WSIiZ stworzy fundusz z własnych środków.

Dodatkowy termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Stypendium socjalne będą mogli otrzymać ci studenci, których sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, a miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1051,70 zł. Dodatkowy termin zostanie uruchomiony w maju 2020 roku, a w zależności od dotacji od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2020, uczelnia będzie się starać wypłacać stypendia już końcem maja. Decyzje w sprawie przyznania stypendiów na semestr letni roku akademickiego 2019/20 podejmowane będą około 20 kwietnia, natomiast wypłaty są zaplanowane na około 25 kwietnia. Wynika to z dat wpływu środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ten punkt nie dotyczy studentów obcokrajowców nieposiadających Karty Polaka lub karty stałego pobytu.

Przesunięcia terminów płatności czesnego za semestr letni.

W uzasadnionych przypadkach i na indywidulną prośbę studentów wyrażana będzie zgoda na zmianę terminu płatności czesnego za semestr letni. To rozwiązanie bez żadnych odsetek i z przyśpieszoną procedurą rozpatrywania podań.

Pomoc psychologiczna online.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii WSIiZ już w połowie marca zmieniło tryb pracy. Ze wsparcia psychologicznego można korzystać bez wychodzenia z domu: online (videorozmowa przez Skype/WhatsApp) lub telefonicznie. Aby umówić się na konsultację wystarczy napisać e-maila na adres: rozwoj@wsiz.edu.pl lub zadzwonić na numery: 792 777 498, 669 892 223.

Dodatkowo Władze Uczelni podejmą szereg działań lobbingowych na rzecz dodatkowego wsparcia dla osób studiujących i borykających się z trudną sytuacją materialną. Władze Uczelni planują wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Wicepremiera Jarosława Gowina, aby zwiększył procent studentów, którzy mogą otrzymać stypendium Rektora. Do tej pory – według prawa o szkolnictwie wyższym – tylko 10% najlepszych studentów na kierunku ma możliwość pobierania tego świadczenia.

„Szanowni Państwo, Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Nasza Uczelnia podjęła w ostatnim czasie wiele działań zmierzających do stworzeniu Państwu możliwości dalszego kształcenia, tak by nie musieli Państwo powtarzać letniego semestru studiów. Korzystamy dzisiaj z jednego  z najnowocześniejszych rozwiązań e-learningowych w Polsce i na świecie: platformy Blackboard,  w tym narzędzi dedykowanych typu Collaborate Ultra. Obecnie w trybie synchronicznych, czyli zapewniającym kontakt w czasie rzeczywistym studenta i wykładowcy, realizujemy ponad 80% założonych w planach studiów zajęć.

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
Prezydent WSIiZ

Naszym priorytetem jest umożliwienie Wam zamknięcie tego roku akademickiego z kompletem egzaminów i zaliczeń. Uruchomiliśmy niezbędne procedury, by nawet przy przeciągającej się sytuacji epidemiologicznej było to możliwe. Władze Uczelni podjęły decyzje o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych z własnego budżetu na zapewnienie drożności kształcenia i oferowaniu swoim Studentom usług edukacyjnych na możliwie najwyższym poziomie. Wszyscy płyniemy na tej samej łodzi i na wszystkich nas spoczywa obowiązek dbania o Wspólnotę Akademicką WSIiZ. Jestem przekonany, że razem przetrwamy te trudne czasy”.