Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie objęła patronatem III Ogólnopolski Konkurs Lotniczy „Lotnictwo to moja pasja”. Konkurs odbył się 11 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie. Konkurs składał się z dwóch etapów. Uczniowie z całej Polski podchodzili do testu online i weryfikowali swoją wiedzę z obszaru lotnictwa.

W naszym kraju egzystuje kilkanaście szkół średnich, które oferują uczniom naukę na profilach lotniczych. Konkurs „Lotnictwo to moja pasja”, to z jednej strony szansa na sprawdzenie swojej wiedzy lotniczej i rywalizowanie z rówieśnikami z całego kraju, a z drugiej strony świetna okazja to integracji. Organizator konkursu, Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie to długoletni partner Uczelni, a w przeszłości uczniowie szkoły mogli brać udział m.in. w Warsztatach Lotniczych czy serii Ciekawych Lekcji o tematyce lotniczej. Konkurs był organizowany trzeci rok z rzędu i za każdym razem przyciągał większą liczbę zainteresowanych uczniów.

W drugim etapie konkursu udział wzięło 34 najlepszych uczniów z całej Polski. W jury konkursu zasiadał w tym roku Michał Nędza, wieloletni wykładowca WSIiZ i koordynator ścieżki Aviation Management we WSIiZ. Po części konkursowej, uczestnicy wydarzenia mieli przyjemność wysłuchać ciekawych prezentacji zaproszonych prelegentów, z m.in. z PAŻP czy Kadr Turystyki.

Zwycięzca konkursu otrzymał wyjątkową nagrodę – stypendium pokrywające 100% czesnego przez I semestr studiów na kierunku Aviation Management we WSIiZ. Laureatów drugiego i trzeciego miejsca uczelnia nagrodziła zniżką w wysokości 50% czesnego przez pierwszy semestr na naszej elitarnej lotniczej specjalności.

Nasz patronat nad konkursem oznacza dla zwycięzców wymierne korzyści finansowe. Mamy nadzieję, że uczestniczy konkursu zechcą zostać z nami na dłużej, zdybywać wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania lotnictwem w naszej uczelni, właśnie w Rzeszowie, w sercu Doliny Lotniczej – mówi dr inż. Izabela Cichocka, Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie na ścieżkach anglojęzycznych.