Wspólną realizację przedsięwzięć naukowych i badawczo-rozwojowych a także współpracę w zakresie oferty dydaktycznej dla studentów kierunku Biomedycyna, w tym szkolenia i wykłady otwarte, zakłada umowa między Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Firmą MatTek. MatTek to amerykański koncern, który jest światowym liderem w dziedzinie niezawodnych innowacyjnych modeli tkanek ludzkich in vitro.

Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a amerykańską MatTek została podpisana w siedzibie WSIiZ w dniu 18 marca br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony MatTek – Silvia Letasiova, Ph.D., Managing Director of MatTek IVLSL.

Umowa partnerska z firmą MatTek to ogromna szansa na rozwój kompetencji w obszarze Biomedycyny. Dzięki tej współpracy pracownicy naukowi i studenci kierunku Biomedycyna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania będą mieli m.in. możliwość udziału:

  • w warsztatach praktycznych prowadzonych na modelach tkanek ludzkich in vitro oraz
  • w wizytach studyjnych w laboratoriach MatTek In Vitro Life Science Laboratories na Słowacji.

W spotkaniu na temat współpracy udział wzięli ponadto: Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Rektorka WSIiZ ds. Nauczania dr Barbara Przywara oraz  Pełnomocniczka Rektora WSIiZ ds. rozwoju Kolegium Medyczneg – dr Marlena Krawczyk-Suszek. Po spotkaniu Silvia Letasiova, Ph.D., Managing Director of MatTek IVLSL wygłosiła dla pracowników naukowych i naukowo-badawczych oraz studentów Kolegium Medycznego wykład pt. „MatTek, firma BICO: nasze wyzwania w zakresie zastąpienia testów in vivo”.

 Nasze modele tkanek skóry, oczu, błon śluzowych i układu oddechowego są ukierunkowane na toksykologię i skuteczność w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, farmaceutycznym i produktów gospodarstwa domowego. Koncentrujemy się również na badaniach i rozwoju nowych modeli tkankowych i metod, które pozwalają nam ograniczyć lub zastąpić wykorzystanie zwierząt w testach laboratoryjnych dotyczących chemikaliów, kosmetyków, farmaceutyków, produktów gospodarstwa domowego, pestycydów, urządzeń medycznych itp. Prowadzimy aktywną działalność edukacyjną w zakresie 3R i stosowania metod alternatywnych, teoretycznie i praktycznie, prowadząc szkolenia z wielu metod. Dlatego współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może pomóc nam w realizacji naszej misji, może umożliwić nam znalezienie partnerów do naszych działań badawczych, szerzenie wiedzy na temat stosowania metod alternatywnych wśród studentów, szkolenie ludzi w pracy z modelami 3D zrekonstruowanych tkanek ludzkich i wiele innych – podkreśla Silvia Letasiova, Ph.D., Managing Director of MatTek IVLSL.

Biomedycyna to innowacyjny obszar nauki silnie wspierający medycynę. Doświadczenie i osiągnięcia firmy MatTek w obszarze in vitro, produkcji modeli 3D tkanek ludzkich to idealny obszar współpracy dla obu Partnerów. Upatrujemy w tych innowacyjnych produktach i metodach analiz wspólnych przyszłych inicjatyw oraz projektów naukowo – badawczych. Wspólne doświadczenia nie tylko będą stanowić o rozwoju naukowym Uczelni, ale także o rozwoju kompetencji studentów kierunków medycznych na Kolegium Medycznym. Dostęp do tych innowacyjnych produktów, takich jak modele tkanek ludzkich, to najlepsza możliwość dla studentów do rozwoju umiejętności pracy w laboratorium, poprawnego zastosowania metod i zachowania procedur laboratoryjnych – dodaje Pełnomocniczka Rektora WSIiZ ds. rozwoju Kolegium Medycznego – dr Marlena Krawczyk-Suszek.

Od ponad 25 lat firma MatTek jest światowym liderem w dziedzinie niezawodnych innowacyjnych modeli tkanek ludzkich in vitro. Modele tkanki skóry, oczu, jamy ustnej, dróg oddechowych i jelit służą do oceny bezpieczeństwa i skuteczności w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, farmaceutycznym i artykułów gospodarstwa domowego. Te zaawansowane modele tkanek umożliwiają firmom osiągnięcie celów w zakresie badań bez udziału zwierząt, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów badań i zapewnieniu wyników istotnych dla ludzi.

MatTek rozszerzył swoją działalność do firmy zajmującej się naukami przyrodniczymi, dodając naczynia MatTek, podstawowe komórki i pożywki ludzkie, zestawy 3Diy oraz usługi testowania dla klientów poszukujących rozwiązań in vitro.