Beta Academics to event naukowy towarzyszący jednej z najważniejszych konferencji branży internetowej w Polsce – Internet Beta. W tym roku zaplanowano blisko 20 referatów związanych z głównym hasłem panelu, wśród prelegentów są prof. Tomasz Goban-Klas i dr Mariusz Pisarski.

Tegoroczny tematy “Totalnie wizualnie – konteksty komunikacji społecznej w XXI wieku” jest Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie szczególnie bliski, ze względu na prowadzone kierunki studiów takie jak: Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz – nowo uruchomiona – Komunikacja cyfrowa. –  To wydarzenie będzie okazją do spotkania się z badaczami z innych ośrodków, a także z praktykami z branży kreatywnej, na co dzień korzystającymi z wiedzy na temat tego, jakie są funkcje obrazu w naszej codziennej komunikacji – mówi dr Iwona Leonowicz-Bukała, organizatorka Beta Academics.

W tym roku event uzyskał dofinansowanie z programu Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała nauka”, a akademicy – oprócz udziału w panelach naukowych – mają również okazję do zdobycia recenzowanych punktowanych publikacji w czasopismach „Social Communication. Online Journal” i „Studia Humana” (oba mają po 20 pkt. ministerialnych). Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu z ministerstwa, najlepsze artykuły w języku angielskim zostaną poddane profesjonalnemu proofreadingowi. – Publikacje po angielsku są dzisiaj bardzo ważną częścią dorobku każdego pracownika naukowego – mówi przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Beta Academics, prof. Andrzej Adamski.  – Chcieliśmy zapewnić naszym gościom pomoc w przygotowaniu publikacji na wysokim poziomie i w ten sposób docenić najlepsze i najciekawsze badania i analizy.

Wyboru najlepszych tekstów dokona Rada Naukowa przedsięwzięcia w składzie: prof. Tomasz Goban-Klas (WSIiZ), prof. dr hab. Andrzej Adamski (WSIiZ), prof. dr hab. Sławomir Gawroński (WSIiZ), prof. dr hab. Marcin Szewczyk (WSIiZ), prof. Andrzej Głowacki (WSIiZ), dr Iwona Leonowicz-Bukała (WSIiZ), dr Patrycja Longawa (WSIiZ), prof. Janusz W. Adamowski (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska (Uniwersytet Warszawski).

Więcej informacji na temat Beta Academics znajduje się TUTAJ.