8 czerwca 2024 roku podsumowana została realizacja międzynarodowego projektu „Edukacja i perspektywa”. W jego  ramach WSIiZ współpracuje z niemiecką Kliniken Beelitz GmbH z siedzibą w Beelitz-Heilstätten w Niemczech oraz firmą EUPaRS. W roku akademickim 2023/2024 studenci kierunków Pielęgniarstwo i Fizjoterapia, zarówno polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych ścieżek,, mieli możliwość bezpłatnego udziału w lektoracie z języka niemieckiego.

Podczas rocznej realizacji lektoratu uczestnicy osiągnęli zadowalający poziom B1 znajomości języka niemieckiego. Projekt – poza nieodpłatnym lektoratem – daje także możliwości wyjazdu na staże i praktyki do Niemiec po osiągnięciu komunikatywnej znajomości specjalistycznego języka niemieckiego.

Udział w projekcie to ogromna szansa dla studentów na naukę specjalistycznego języka niemieckiego, który jest podstawą do komunikacji z pacjentem, rozumienia procedur medycznych i dokumentacji, ale także możliwości późniejszego zatrudnienia w Klinice i zdobywania cennego doświadczenia. Klinika dla absolwentów kierunków Pielęgniarstwo i Fizjoterapia, zarówno ścieżek polsko- jak i i anglojęzycznych, którzy zadeklarują chęć podjęcia pracy w Klinice, oferuje pełne wsparcie w procedurze nostryfikacji dyplomu w Niemczech. W mojej opinii możliwości, jakie niesie za sobą niniejszy projekt i decyzja o kontynuacji współpracy, przyniesie wiele możliwości dla studentów kierunku Pielęgniarstwo i Fizjoterapia – przekonuje dr Marlena Krawczyk-Suszek, Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. Rozwoju Kolegium Medycznego.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępna TUTAJ.