Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania rozpoczyna realizację projektu „Akademia Zdrowia 50+”, obejmującego cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów dla osób w wieku powyżej 50 roku życia. Projekt został sfinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2025 r.

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki i wiedzy wśród osób 50+ oraz ukazanie ich przydatności w życiu codziennym, szczególnie w kwestiach związanych ze zdrowiem, w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zagrożeń środowiskowych oraz koncepcji aktywnego starzenia. W ramach projektu realizowane będą wykłady i warsztaty o charakterze naukowym, które zostaną przeprowadzone przez specjalistów z dziedzin m.in. biologii, biotechnologii, kosmetologii, psychologii, rozwoju osobistego, dietetyki czy fizjoterapii.

Bardzo cieszymy się z tego, że możemy realizować ten projekt gdyż obserwujemy szczególne zainteresowanie osób 50+ tematami związanymi ze zdrowiem – mówi dr Monika Struck-Peregończyk, Dyrektorka Akademii 50+, działającej od 12 lat w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Projekt ten jest więc odpowiedzią na potrzeby tej grupy osób. Osoby starsze nie mają na ogół szerokiego dostępu do wiedzy naukowej i wyników najnowszych badań. Nie biorą udziału w konferencjach naukowych, nie czytają artykułów naukowych. Problem z dostępem do opieki medycznej i lekarzy specjalistów, a tym samym rzetelnej informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, został dodatkowo ograniczony przez pandemię koronawirusa. Pandemia spowodowała też pogorszenie zdrowia psychicznego osób starszych – objawy depresyjne w tej grupie osób w Polsce występują u prawie co czwartego seniora. Często osoby te korzystają z niesprawdzonych wiadomości przekazywanych przez rodzinę, a także pochodzących z reklam. Celem projektu jest więc popularyzacja wiedzy naukowej, ale też ukazanie jej przydatności w życiu codziennym – dodaje Struck-Peregończyk.

Projekt „Akademia Zdrowia 50+” ma na celu zapoznanie uczestników z rzetelnymi informacjami na temat zdrowia, także psychicznego, i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, opartymi na aktualnym stanie badań naukowych. Podczas zaplanowanych w projekcie wykładów uczestnicy projektu zapoznają się ze stanem aktualnej wiedzy naukowej na temat kwestii związanych z profilaktyką chorób cywilizacyjnych, metodami zachowania aktywności, zdrowiem psychicznym i dietoprofilaktyką. Warsztaty, dopasowane tematycznie do tematyki bloków wykładowych, pozwolą zaś na ukazanie przydatność i sposobów zastosowania wiedzy naukowej w codziennym życiu.

Wykłady mają charakter otwarty dla wszystkich osób po 50 roku życia i będą realizowane w formie hybrydowej (na żywo z jednoczesną transmisją online). Zapisy na warsztaty oraz tematyka wykładów będzie ogłaszana TUTAJ.

W okresie trwania projektu zrealizowane będzie 16 wykładów i 16 warsztatów (po 3 lub 14h) z czterech bloków tematycznych. Realizowane będą po 4 wykłady i 4 warsztaty w semestrze, po jednym temacie z każdego bloku tematycznego:

  • Zdrowie przed wszystkim
  • Aktywność 50+
  • Zdrowie psychiczne
  • Żywienie ma znaczenie