Czy studia magisterskie i podyplomowe muszą być końcem edukacji akademickiej? Niekoniecznie. Warto rozważyć pomysł seminarium doktoranckiego, bo umożliwia ono samorozwój, daje dodatkowe kompetencje oraz otwiera szersze perspektywy na rynku pracy.

Seminarium doktoranckie WSIiZ skierowane jest do osób zainteresowanych mediami i komunikacją społeczną, pragnących poświęcić się nauce i pracy w instytucjach naukowych w obszarze mediów i komunikowania społecznego, a także dla osób pracujących oraz planujących karierę zawodową w obszarze nowych mediów, public relations oraz komunikowania.

Kto wybiera studia doktoranckie we WSIiZ?

Wśród nas doktorantów były osoby z naprawdę różnych środowisk oraz wykonujący różne profesje: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, rzecznicy, społecznicy – także ten przekrój był ogromny. Każdy z nas postrzega świat inaczej, przede wszystkim z racji wykonywanej profesji, ale tym, co nas łączy, są wszechobecne media. Przez trzy lata zgłębialiśmy wiedzę bezpośrednio od wykładowców i promotorów, którzy wskazywali nam, gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie dawali gotowych rozwiązań, ale raczej wskazywali możliwości poszukiwania odpowiedzi. Bardzo cennym doświadczeniem było również uczenie się od siebie nawzajem. Uważam, że te trzy lata były fantastycznym okresem w moim życiu. Bardzo się cieszę, że podjęłam ten wielki trud. Uważam, że było to najlepsze doświadczenie edukacyjne w moim życiu – mówiła po uroczystej tegorocznej promocji doktorskiej dr Sylwia Przybyło, która swoją pracę zatytułowaną  „Crowd learning as a method of improving vocational skills in Information Society by the example of Poland” obroniła u dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ. 

Co daje seminarium doktoranckie? 

Dla uczestników seminarium doktoranckiego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach ma istotne znaczenie, zarówno ze względu na podniesienie kwalifikacji (a w konsekwencji możliwość zatrudnienia lub awansu), jak i szansę na dalszy rozwój naukowy, z którym doktorat jest bezpośrednio związany. Media to moje hobby, zajmowałem się nimi już w seminarium duchownym. Chciałem jednak pójść krok dalej i pogłębić swoją wiedzę. To determinacja i ciekawość prawdy były motorem, który mnie przywiódł na seminarium doktoranckie WSIiZ – mówi ks. dr Tomasz Bierzyński, który swój doktorat („Odpowiedzialność jako pojęcie kluczowe w oficjalnym nauczaniu Kościoła katolickiego na temat edukacji medialnej”) także obronił u prof. Andrzeja Adamskiego. 

Jakie zajęcia oferuje WSIiZ w ramach seminarium doktoranckiego? 

Wiele przedmiotów było niesamowitych. Szczególnie dobrze wspominam zajęcia z prof. Tomaszem Gobanem-Klasem oraz z prof. Kazimierzem Sową, w ogóle całe grono pedagogiczne bardzo wysoko cenię i jestem wdzięczny wszystkim wykładowcom. Takie przedmioty jak: zarządzanie informacją, refleksją, prawo prasowe czy prawo medialne dały mi wiedzę na wysokim poziomie – opowiada ks. dr Tomasz Bierzyński.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Seminarium doktoranckie wypełnia formularz online oraz składa jego wydrukowaną wersję wraz z niezbędnymi dokumentami w Biurze Seminarium. O przyjęciu kandydata decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Studia doktoranckie we WSIiZ prowadzone są także w trybie indywidualnego toku kształcenia. Rekrutacja na nie odbywa się w sposób ciągły. Przed podjęciem decyzji i rozmową kwalifikacyjną warto skontaktować się bezpośrednio z kierownikiem Seminarium doktoranckiego – dr hab. Marcinem Szewczykiem, prof. WSIiZ.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY REKRUTACJI NA SEMINARIUM DOKTORANCKIE WSIiZ.

Zobacz film o ofercie Seminarium Doktoranckiego: