Dr Kamił Łuczaj oraz dr Konrad Szocik znaleźli się w gronie wybitnych młodych naukowców wyróżnionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiami za prowadzenie innowacyjnych badań naukowych na wysokim poziomie oraz imponujący dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym.

Na sfinansowanie przyznanych stypendiów MNISW przeznaczyło ponad 40 mln zł. Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

W tym roku wpłynęło prawie 1,5 tys. wniosków, a stypendium przyznano 211 najlepszym młodym naukowcom, którzy są doktorantami lub doktorami, ale od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat.

Wśród stypendystów tylko 7 naukowców to przedstawiciele uczelni niepublicznych (obok WSIiZ stypendia otrzymali również pracownicy SWPS w Warszawie i Akademii Leona Koźmińskiego).

Dr Kamil Łuczaj jest badaczem szkolnictwa wyższego i migracji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 2016 roku związany zawodowo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzenia w Rzeszowie, gdzie jest adiunktem w Instytucie Analiz Edukacji oraz realizuje projekty badawcze ze środków zewnętrznych. Od 2019 roku jest również członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Publikował m.in. w „Studies in Higher Education”, „Polish Sociological Review”, „Slovak Sociological Review”, „Journal of Higher Education Policy and Management”. Obecnie, wraz z zespołem z WSIiZ, bada urodzonych za granicą profesorów polskich uczelni oraz innych migrantów o wysokich kwalifikacjach.

Dr Konrad Szocik jest filozofem, pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2013 roku. Jego aktualne zainteresowania filozoficzne dotyczą etycznych zagadnień dotyczących przyszłych misji kosmicznych, m. in. w kontekście możliwości modyfikacji człowieka. Jest autorem artykułów publikowanych w czasopismach takich jak Acta Astronautica, Space Policy, Futures, Technological Forecasting and Social Change, Technology in Society, Journal of the British Interplanetary Society, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, Science and Enginnering Ethics, The New bioethics, Astropolitics czy Theology and Science. Jego wcześniejsze zainteresowania dotyczyły kognitywnych i ewolucyjnych nauk o religii. Co roku bierze udział w zagranicznych konferencjach naukowych m. in. w USA i Wielkiej Brytanii.

Serdecznie gratulujemy naszym wybitnym młodym naukowcom!

Więcej informacji i lista wszystkich stypendystów