Pracownicy Katedry Sztucznej Inteligencji WSIiZ zostali wyróżnieni w konkursie na najbardziej wpływowe artykuły z dziedziny zbiorów przybliżonych w latach 2020-2021. Konkurs był częścią 3rd Polish Conference on Artificial Intelligence, która odbyła się w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Gdyni.

Autorami artykułu pt. „Application of Fuzzy and Rough Logic to Posture Recognition in Fall Detection System” są: dr hab. Barbara Pękala, prof WSIiZ, dr inż. Teresa Mroczek, mgr Dorota Gil i mgr Michał Kępski. Publikacja, która ukazała się w międzynarodowym czasopiśmie „Sensor” (2022, nr 22), zyskała uznanie jury konkursu dotyczącego artykułów poświęconych zbiorom przybliżonym lub o znaczących aspektach związanych ze zbiorami przybliżonymi.

Idea konkursu zorganizowanego na 3rd Polish Conference on Artificial Intelligence polegała na pokazaniu, jak istotne są proste, łatwo interpretowalne rozwiązania w świecie coraz bardziej złożonym pod względem technologicznym.

Teoria zbiorów przybliżonych została rozpropagowana w 1982 r. przez profesora Zdzisława Pawlaka. Ujmuje koncepcję zastosowania pewnych formalizmów matematycznych do analizy danych cechujących się brakiem precyzji oraz wewnętrznymi sprzecznościami. Wciąż rozwijana, dziś jest wykorzystywana w interpretacji danych sprzecznych, lecz także zdolności redukcji liczby atrybutów opisujących obiekty w minimalne zbiory cech, zwane redukatami zbioru atrybutów.