BIP WSIiZ

Dr hab. Barbara Pękala, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Sztucznej Inteligencji.

Profesor w Katedrze Sztucznej Inteligencji.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2020 roku.

Doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja (Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk w Warszawie), doktor nauk matematycznych (Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), magister matematyki (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie).

Pracownik Instytutu Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prowadzi badania naukowe w zakresie obliczeń inteligentnych ze szczególnym uwzględnieniem niepewności (nieprecyzyjności i niepełności informacji) ukierunkowane na opracowywanie metod reprezentacji i przetwarzania danych nieprecyzyjnych z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych i ich rozszerzeń oraz podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i braku precyzji.

Kierowała lub brała udział w następujących projektach badawczych:

 • Grant Narodowego Centrum Nauki nr N N519 384936 ”Zastosowanie zbiorów rozmytych Atanassova do reprezentacji i wnioskowania dla potrzeb wspomagania decyzji”, 2009–2011,
 • Granty Wydziału Matamatyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015-2017 ”Operacje na zbiorach rozmytych i ich rozszerzeniach oraz ich użycie w modelowaniu wiedzy” (Własności i zastosowania),
 • Grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 2 nr 2018/02/X/ST6/01824, „Wpływ nowej miary równoważności i podobieństwa uwzględniającej niepewność na przetwarzanie obrazów” (2018-2019),
 • Grant w ramach prac B+R jednostek naukowych w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I ”Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, „Optymalizacja czasu pracy obrabiarek CNC za pomocą wybranych parametrów określających ich dynamikę” (2020).

Była przewodniczącą lub organizatorem sesji, członkiem komitetów organizacyjnych i programowych w wielu międzynarodowych naukowych konferencjach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM), European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce (PTKM).

 

https://orcid.org/0000-0002-5501-5467

Lista publikacji w 2019/2020 roku:

 1. Pękala B., Uncertainty Data in Interval-Valued Fuzzy Set Theory. PROPERTIES, ALGORITHMS AND APPLICATIONS, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer, 2019
 2. Pękala B., Comparing uncertainty data in epistemic and ontic sense used to decision making problem, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 16 (2)(2019) 45–55
 3. Bentkowska U., Pękala B., The stability of local properties of fuzzy relations under ordinal equivalence, Information Sciences, 491 (2019), 265–278
 4. Pękala B., Bentkowska U., M Sesma-Sara, J Fernandez, J Lafuente, et al., Interval subsethood measure with respect to uncertainty for interval-valued fuzzy setting, International Journal of Computational Intelligence Systems, 13 (1) (2020), 167–177
 5. Barbara Pękala, Krzysztof Dyczkowski, Przemysław Grzegorzewski, Urszula Bent-kowska, Inclusion and similarity measures for interval-valued fuzzy sets based on aggregation and uncertainty assessment, Information Sciences 547, 2021, s. 1182– 1200. https://doi.org/10.1016/j.ins.2020.09.072
 6. Bentkowska U., Pękala B., Equivalence measure for Atanassov intuitionistic fuzzy setting, FUZZ IEEE 2019, Springer
 7. Barbara Pękala, Ewa Rak, Dawid Kosior, Marcin Mrukowicz, Jan G. Bazan, Ap-plication of similarity measures with uncertainty in classification methods, IEEE Conference on Fuzzy Systems (FuzzIEEE). Glasgow, Scotland, UK, 19-24 July 2020
 8. Pękala B., Rak E., Kwiatkowski B., Szczur A., Rak R., The use of concave and convex functions to optimize the feed-rate of numerically controlled machine tools, IEEE Conference on Fuzzy Systems (FuzzIEEE). Glasgow, Scotland, UK, 19-24 July 2020
 9. Pękala B., Bentkowska U., Szkoła J., Rząsa W., Dawid Kosior, Javier Fernandez, Laura De Miguel, Humberto Bustince, General local properties of fuzzy relations andfuzzy multisets used to an algorithm for group decision making, IEEE Conference on Fuzzy Systems (FuzzIEEE). Glasgow, Scotland, UK, 19-24 July 2020
 10. Drygaś P., Pękala B., Balicki K., Kosior D., Influence of new interval-valued pre-aggregation function on medical decision making, IEEE Conference on Fuzzy Systems (FuzzIEEE). Glasgow, Scotland, UK, 19-24 July 2020
 11. Dyczkowski K., Pękala B., Baczyński M., Szkoła J., Piłka T., The ordering methods of interval-valued fuzzycardinal numbers with application in an uncertaindecision making, IEEE Conference on Fuzzy Systems (FuzzIEEE). Glasgow, Scotland, UK, 19-24 July 2020
 12. Bentkowska U., Kepski M., Mrukowicz M., Pękala B., New fuzzy local contrast measures: definitions, evaluation and comparison, IEEE Conference on Fuzzy Systems (FuzzIEEE). Glasgow, Scotland, UK, 19-24 July 2020
 13. Pękala B., Szkoła J., Dyczkowski K., Piłka T., New Methods for Comparing Interval-Valued Fuzzy Cardinal Numbers, 18th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Lisbon, Portugal, June 15th – 19th 2020

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Barbara Pękala, prof. WSIiZ
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: bpekala@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m,
p. KA 102
tel. 017/866 11 91


KONSULTACJE

Piątek, 08:50 – 09:50 (po wcześniejszym kontakcie mailowym)

https://wsiz.webex.com/meet/bpekala

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content